phát triển kinh tê

kinh tê năm 2018 xã thiệu giang

Tin tức sự kiện

phát triển kinh têphát triển kinh tê
Thường trực HĐND huyện giám sát việc triển khai thực hiện...Thường trực HĐND huyện giám sát việc triển khai thực hiện và tổ chức thi công một số dự án trên địa bàn do UBND làm chủ đầu tư.
Hội nghị Triển khai sản xuất vụ đông 2019-2020Hội nghị Triển khai sản xuất vụ đông 2019-2020
danh mục TTHC 4 tại chỗ cấp xãdanh mục TTHC 4 tại chỗ cấp xã
Bài tuyên truyền công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu...Bài tuyên truyền công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Danh mục TTHC thực hiện 4 tại chỗ cấp xãDanh mục TTHC thực hiện 4 tại chỗ cấp xã
lịch sử đảnglịch sử đảng
Báo cáoBáo cáo

An ninh quốc phòng

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 4

Sáng Ngày 6/9, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2017 cho đối tượng 4. Tham gia lớp học là các cán bộ, công chức, viên chức, thuộc các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, giáo viên các trường THPT trên địa bàn.