XÃ THIỆU GIANG - HUYỆN THIỆU HÓA - TỈNH THANH HÓA

Vị trí địa lý.

 Xã Thiệu Giang là một xã thuần nông, nằm về phía Đông - Bắc Bắc huyện Thiệu Hoá, cách trung tâm huyện khoảng 8 km, có ranh giới giáp ranh như sau:

- Phía Bắc giáp xã Định Thành, huyện Yên Định.

- Phía Nam giáp xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hoá.

- Phía Đông giáp xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hoá.

- Phía Tây giáp xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hoá.

Tổng diện tích tự nhiên toàn xã 751,03ha, trong đó đất nông nghiệp có diện tích 550,79ha, chiếm 73,3% tổng diện tích tự nhiên toàn xã. Tổng số hộ trên địa bàn toàn xã là 1828 hộ với 6250 khẩu, gồm  7 thôn: Thôn 1, Thôn 2, Thôn Trung thôn, Thôn Vĩnh Xuân,  Thôn Đa Lọc, Thôn Vân Điền và Thôn 6 (có 6 thôn dân cư chủ yếu  sinh sống dọc đê Cầu chày và 01 thôn thuộc vùng kinh tế mới nằm dọc theo đường Thống nhất). Với vị trí địa lý như trên, đây là điều kiện thuận lợi để giao lưu phát triển kinh tế – văn hoá, xã hội của xã với các địa phương khác.

        Đảng bộ xã có 306 Đảng viên, với có 10 chi bộ trực thuộc, trong đó: có 7 chi bộ nông thôn và 3 chi bộ nhà trường. Trong những năm qua Đảng ủy, UBND xã Thiệu Giang luôn quan tâm trú trọng đầu tư phát triển kinh tế xã hội, xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, thu hút các nguồn vốn đầu tư, có các chương trình liên kết với các doanh nghiệp đưa các giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, áp dụng các khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất nâng cao giá trị sản lượng, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Với phương châm lãnh đạo lấy phát triển kinh tế là trọng tâm, Đảng ủy, UBND xã đã ban hành các nghị quyết chuyên đề để chỉ đạo việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trong đó giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng thu nhập từ tiểu thủ công nghiệp, xây dựng dịch vụ - thương mại, giải quyết việc làm cho người lao động, đẩy mạnh công tác tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, tạo điều kiện cho công tác ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất nông nghiệp, thuận lợi cho công tác cơ giới hóa đồng ruộng, tăng giá trị thu nhập từ sản xuất nông nghiệp, bên cạnh đó địa phương luôn khuyến khích phát triển thêm mô hình dịch vụ thương mại, ngành tiểu thủ công nghiệp vừa và nhỏ, nhằm tạo thêm công ăn việc làm cho lao động của địa phương, từ những chủ trương chính sách đúng nên thu nhập bình quân đầu người năm 2020 của xã đạt 46,24 triệu đồng/người/năm. Các chỉ tiêu cơ bản về kinh tế đều tăng so với kế hoạch, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được hoàn thiện; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; gắn với xây dựng nông thôn mới theo lộ trình xây dựng; môi trường sinh thái được đảm bảo; chính trị xã hội ngày càng được giữ vững, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao./.

    NST: Báo cáo chính trị tại ĐH Đảng bộ NK 2020-2025. 
 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT