BCH ĐẢNG BỘ XÃ THIỆU GIANG NK2020-2025

Đăng lúc: 12/10/2020 (GMT+7)
100%

BCH ĐẢNG BỘ XÃ THIỆU GIANG NK2020-2025

STT

Họ Tên

Chức vụ

Điện Thoại

Gmail

1

Cao Văn Tá

Bí Thư Đảng ủy

0948538048

caovantabt@gmail.com

2

Nguyễn Văn Chinh

PBT-CTUBND

0912395212

anhchinh@gmai.com

3

Vũ Thị Duyên

PBT-Trực Đảng

0347179669

vuduyen@gmail.com

4

Lê Đình Cường

ĐUV- PCTUBND

0989267412

cuongve@gmail.com

5

Lê Văn Thao

ĐUV - PCTHĐND

0947800046

levanthao@gmail.com

6

Đặng Đình Quang

ĐUV- Xã đội trưởng

0382848560

dangquang@gmail.com

7

Nguyễn An Ninh

ĐUV- Trưởng công an xã

0916120636

nguyenanninh@gmail.com

8

Phạm Văn Tý

ĐUV- CTMTTQ

0799195479

vanty@gmail.com

9

Hoàng Thị Hằng

ĐUV-CTHLHPN

0379491609

hangpn@gmail.com

10

Lê Văn Hùng

ĐUV-CTHND

0966566930

Levanhung060384@gmail.com

11

Lê Thị Ngoan

ĐUV-PCNUBKT

0972589364

lengoan@gmail.com

12

Nguyễn Văn Trường

ĐUV-BT Đoàn

0961452234

Doanxa@gmail.com

13

Lê Văn Tình

ĐUV- PCTMTTQ

0962243392

tinhlevan@gmail.com

BCH ĐẢNG BỘ XÃ THIỆU GIANG NK2020-2025

Đăng lúc: 12/10/2020 (GMT+7)
100%

BCH ĐẢNG BỘ XÃ THIỆU GIANG NK2020-2025

STT

Họ Tên

Chức vụ

Điện Thoại

Gmail

1

Cao Văn Tá

Bí Thư Đảng ủy

0948538048

caovantabt@gmail.com

2

Nguyễn Văn Chinh

PBT-CTUBND

0912395212

anhchinh@gmai.com

3

Vũ Thị Duyên

PBT-Trực Đảng

0347179669

vuduyen@gmail.com

4

Lê Đình Cường

ĐUV- PCTUBND

0989267412

cuongve@gmail.com

5

Lê Văn Thao

ĐUV - PCTHĐND

0947800046

levanthao@gmail.com

6

Đặng Đình Quang

ĐUV- Xã đội trưởng

0382848560

dangquang@gmail.com

7

Nguyễn An Ninh

ĐUV- Trưởng công an xã

0916120636

nguyenanninh@gmail.com

8

Phạm Văn Tý

ĐUV- CTMTTQ

0799195479

vanty@gmail.com

9

Hoàng Thị Hằng

ĐUV-CTHLHPN

0379491609

hangpn@gmail.com

10

Lê Văn Hùng

ĐUV-CTHND

0966566930

Levanhung060384@gmail.com

11

Lê Thị Ngoan

ĐUV-PCNUBKT

0972589364

lengoan@gmail.com

12

Nguyễn Văn Trường

ĐUV-BT Đoàn

0961452234

Doanxa@gmail.com

13

Lê Văn Tình

ĐUV- PCTMTTQ

0962243392

tinhlevan@gmail.com

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT