Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới

Đăng lúc: 11/11/2022 (GMT+7)
100%

(TG) - Đây là một hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới theo nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TW và Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 23/8/2022 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới

Đăng lúc: 11/11/2022 (GMT+7)
100%

(TG) - Đây là một hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới theo nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TW và Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 23/8/2022 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT