V/v triển khai thực hiện các biện pháp tiêu úng và bảo vệ sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện gieo trồng cây trồng vụ Đông.

Tin tức sự kiện

V/v triển khai thực hiện các biện pháp tiêu úng và bảo vệ...V/v triển khai thực hiện các biện pháp tiêu úng và bảo vệ sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện gieo trồng cây trồng vụ Đông.
THÔNG BÁO Về việc đôn đốc cấp uỷ các thôn tập trung tuyên...THÔNG BÁO Về việc đôn đốc cấp uỷ các thôn tập trung tuyên truyền vận động Nhân dân làm vụ đông năm 2022- 2023
THÔNG BÁO Về việc chỉ đạo sản xuất vụ đông năm 2022- 2023.THÔNG BÁO Về việc chỉ đạo sản xuất vụ đông năm 2022- 2023.
BÀI TUYÊN TRUYỀN Cấm sử chất độc, chất nổ, xung điện, dòng...BÀI TUYÊN TRUYỀN Cấm sử chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, ngư cụ khai thác có tính chất hủy diệt, tận diệt khai thác nguồn lợi thủy sản
BÀI TUYÊN TRUYỀN Cấm sử chất độc, chất nổ, xung điện, dòng...BÀI TUYÊN TRUYỀN Cấm sử chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, ngư cụ khai thác có tính chất hủy diệt, tận diệt khai thác nguồn lợi thủy sản
BÀI TUYÊN TRUYỀN Cấm sử chất độc, chất nổ, xung điện, dòng...BÀI TUYÊN TRUYỀN Cấm sử chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, ngư cụ khai thác có tính chất hủy diệt, tận diệt khai thác nguồn lợi thủy sản
V/v tăng cường công tác quản lý trong kinh doanh, sử dụng...V/v tăng cường công tác quản lý trong kinh doanh, sử dụng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa bàn xã.
Kỹ thuật phòng trừ bệnh đốm sọc vi khuẩn hại lúa vụ mùa...Kỹ thuật phòng trừ bệnh đốm sọc vi khuẩn hại lúa vụ mùa năm 2022
 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT