sơ kết công tác đoàn

Ngày 29/06/2018 15:15:24

Báo cáo tóm tắt hoạt động cong tác đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm

HUYỆN ĐOÀN THIỆU HÓA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN XÃ THIỆU GIANG

* Thiệu Giang, ngày 25 tháng 9 năm 2017

BÁO CÁO

CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO TTN THÁNG 9

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 10 NĂM 2017

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Công tác tuyên truyền giáo dục :

- Bám sát NQ của Đảng ủy và Huyện đoàn cấp trên BCH Đoàn xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền.- Tuyên truyền nhân dân, ĐVTN thực hiện pháp lệnh thú y trong việc tiêm phòng đợt 2 năm 2017 của UBND xã.

- Tiếp tục tuyên truyền Đảng viên trẻ bám hộ, ĐVTN thực hiện nghị quyết Đảng ủy đăng ký mua thẻ BHYT và vận động hộ thoát nghèo phấn đấu tiêu chí XDNTM đạt kết quả cuối năm 2017.

- Tuyên truyền nhân dân thu hoạch lúa mùa đạt hiệu quả, tuy nhiên thời tiết về cơn bão số 10 đã thiệt hại một số diện tích ngập lụt, diện tích ngô, đậu vụ đông khu vực đất bãi và đất 2 lúa mưa to cũng bi thối.

2. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn - Hội - Đội, Đoàn tham gia xây dựng Đảng:

- Tổng kết hoạt động hè bàn giao khối đoàn viên – đội viên cho trường học; chuyển giấy sinh hoạt đoàn cho các đồng chí ĐVTN đậu vào các trường Đại học, cao đẳng…

- Xây dựng kế hoạch treo cờ TQ tuyên truyền kỷ niệm Quốc khánh 2/9, và kế hoạch tổ chuẩn bị tổ chức vui tết Trung Thu cho các cháu thiếu niên.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức tết Trung thu “Đêm hội Trăng rằm” cho các cháu thiếu niên nhi đồng.

- Xây dựng kế hoạch phối hợp với BCH Quân sự xã tuyên truyền vận động ĐVTN đăng ký tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự đợt I/2018.

3. Các phong trào hành động cách mạng: Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp và xung kích phát triển KT- XH, bảo vệ tổ quốc.

- Đa số ĐVTN áp dụng và nắm bắt KHKT, yên tâm trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình, làm nhiều nghề phụ góp phần tăng thêm thu nhập.

- Phối hợp cùng với Trung tâm học tập cộng đồng cho toàn thể ĐVTN, Nhân dân mở lớp sữa chữa vận hành máy nông nghiệp, nâng cao tay nghề, nghiệp vụ về các loại máy.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 10:

- Tổ chức thành công các hoạt động về Rằm trung thu cho các chi đoàn thôn vui chơi lành mạnh.

- Chỉ đạo đoàn trường chuẩn bị tổ chức Đại hội đội, đoàn.

- Tuyên truyền kỷ niệm 61 năm ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam.

- Đề nghị Huyện đoàn quan tâm về hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế.

Nơi nhận: TM.BCH ĐOÀN XÃ

- TV Đảng ủy (b/c); Bí thư

- Huyện đoàn (b/c);

- Lưu vp đoàn.

Vũ Thị Duyên

sơ kết công tác đoàn

Đăng lúc: 29/06/2018 15:15:24 (GMT+7)

Báo cáo tóm tắt hoạt động cong tác đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm

HUYỆN ĐOÀN THIỆU HÓA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN XÃ THIỆU GIANG

* Thiệu Giang, ngày 25 tháng 9 năm 2017

BÁO CÁO

CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO TTN THÁNG 9

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 10 NĂM 2017

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Công tác tuyên truyền giáo dục :

- Bám sát NQ của Đảng ủy và Huyện đoàn cấp trên BCH Đoàn xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền.- Tuyên truyền nhân dân, ĐVTN thực hiện pháp lệnh thú y trong việc tiêm phòng đợt 2 năm 2017 của UBND xã.

- Tiếp tục tuyên truyền Đảng viên trẻ bám hộ, ĐVTN thực hiện nghị quyết Đảng ủy đăng ký mua thẻ BHYT và vận động hộ thoát nghèo phấn đấu tiêu chí XDNTM đạt kết quả cuối năm 2017.

- Tuyên truyền nhân dân thu hoạch lúa mùa đạt hiệu quả, tuy nhiên thời tiết về cơn bão số 10 đã thiệt hại một số diện tích ngập lụt, diện tích ngô, đậu vụ đông khu vực đất bãi và đất 2 lúa mưa to cũng bi thối.

2. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn - Hội - Đội, Đoàn tham gia xây dựng Đảng:

- Tổng kết hoạt động hè bàn giao khối đoàn viên – đội viên cho trường học; chuyển giấy sinh hoạt đoàn cho các đồng chí ĐVTN đậu vào các trường Đại học, cao đẳng…

- Xây dựng kế hoạch treo cờ TQ tuyên truyền kỷ niệm Quốc khánh 2/9, và kế hoạch tổ chuẩn bị tổ chức vui tết Trung Thu cho các cháu thiếu niên.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức tết Trung thu “Đêm hội Trăng rằm” cho các cháu thiếu niên nhi đồng.

- Xây dựng kế hoạch phối hợp với BCH Quân sự xã tuyên truyền vận động ĐVTN đăng ký tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự đợt I/2018.

3. Các phong trào hành động cách mạng: Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp và xung kích phát triển KT- XH, bảo vệ tổ quốc.

- Đa số ĐVTN áp dụng và nắm bắt KHKT, yên tâm trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình, làm nhiều nghề phụ góp phần tăng thêm thu nhập.

- Phối hợp cùng với Trung tâm học tập cộng đồng cho toàn thể ĐVTN, Nhân dân mở lớp sữa chữa vận hành máy nông nghiệp, nâng cao tay nghề, nghiệp vụ về các loại máy.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 10:

- Tổ chức thành công các hoạt động về Rằm trung thu cho các chi đoàn thôn vui chơi lành mạnh.

- Chỉ đạo đoàn trường chuẩn bị tổ chức Đại hội đội, đoàn.

- Tuyên truyền kỷ niệm 61 năm ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam.

- Đề nghị Huyện đoàn quan tâm về hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế.

Nơi nhận: TM.BCH ĐOÀN XÃ

- TV Đảng ủy (b/c); Bí thư

- Huyện đoàn (b/c);

- Lưu vp đoàn.

Vũ Thị Duyên

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)