Thiệu Hoá phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh ngay từ những tháng đầu, quý đầu năm 2023

Đăng lúc: 22/12/2022 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 20/12/2022, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023.
Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị
Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; lãnh đạo UBND huyện; Trưởng, phó UB MTTQ, các đoàn thể, các phòng, ban chuyên môn, các cơ quan, đơn vị trong huyện.
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thế Anh và các Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thế Anh và các Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị
Hội nghị thông qua kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023.
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện khai mạc hội nghị
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện khai mạc hội nghị
Năm 2022, UBND huyện Thiệu Hoá đã triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả tích cực. Huyện đã tổ chức thành công chuỗi sự kiện kỷ niệm 700 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu, Lễ công bố huyện Thiệu Hóa đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương lao động hạng Ba. 25/25 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội năm 2022 đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, trong đó: có 13 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 16,72%. Thu ngân sách đạt đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55,2 triệu đồng. Nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng tích tụ đất đai, quy mô lớn, liên kết sản xuất, ứng dụng công nghệ cao, là huyện có năng suất lúa trong nhóm dẫn đầu của tỉnh. Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt được kết quả nổi bật; phong trào vận động hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn thu hút được sự tham gia đông đảo của các tầng lớp Nhân dân.
Đồng chí Bùi Trung Hiếu, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thông qua kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023.
Đồng chí Bùi Trung Hiếu, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thông qua kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023.
Các lĩnh vực công nghiệp, quy hoạch, xây dựng, thương mại và dịch vụ tiếp tục là động lực cho phát triển tăng trưởng kinh tế nhanh; thu hút đầu tư đạt nhiều tiến bộ, đầu tư công huy động ở mức cao so với nhiều địa phương trong tỉnh; công tác lập và quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường tiếp tục được quan tâm, chú trọng; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm thường xuyên được kiểm tra, đôn đốc. Các chính sách an sinh xã hội, hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ ổn định, công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo, các vấn đề khó khăn vướng mắc về đất đai được tập trung giải quyết đã củng cố được lòng tin của Nhân dân.
Năm 2023, UBND huyện Thiệu Hoá triển khai chương trình kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ với chủ đề “Tập trung phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh và bền vững; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nông thôn mới; tạo đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội”. Phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Hiệu quả”. Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 18% trở lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 4.000 tỷ đồng trở lên. Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho sản xuất kinh doanh phát triển, nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm sản xuất trên địa bàn huyện. Huy động tối đa các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục duy trì nề nếp, hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.
Chương trình hành động cũng đề ra 10 nhóm giải pháp chủ yếu để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, đó là: Triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh thu hút đầu tư và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển. Tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và phát triển đô thị. Tập trung quản lý thu, chi ngân sách nhà nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa - xã hội, tư pháp. Triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giảm nghèo. Triển khai có hiệu quả các giải pháp về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.
Đại biểu thảo luận tại hội nghị
Đại biểu thảo luận tại hội nghị
Dưới sự điều hành của đồng chí Chủ tịch UBND huyện và các Phó Chủ tịch UBND huyện, các đại biểu thảo luận một số nội dung về triển khai công tác thu thuế ngân sách năm 2023 trên địa bàn; một số nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển sản xuất Nông nghiệp và xây dựng NTM. Công tác lập, phê duyệt các Dự án, công tác quản lý trật tự đô thị, công tác GPMB, giải quyết tồn đọng đất đai và quản lý khoáng sản; công tác đo đạc, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai. Chia sẻ những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền nhân dân hiến đất mở đường xây dựng NTM nâng cao, một số vấn đề trọng tâm trong xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2023; những thuận lợi, khó khăn trong tuyên truyền, vận động xây dựng NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu. Kinh nghiệp trong chỉ đạo thực hiện tích tụ ruộng đất, tập trung đất đai trong sản xuất nông nghiệp. Thực hiện tốt chính sách giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện biểu dương những nỗ lực phấn đấu, đóng góp quan trọng của UBND huyện, các cơ quan, ban ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn vào những kết quả, thành tích mà huyện ta đạt được trong năm qua; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại.
Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Về nhiệm vụ trong năm 2023, đồng chí Bí thư Huyện uỷ nhấn mạnh:Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm then chốt, quyết định khả năng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2021 – 2025. Bên cạnh mặt thuận lợi đan xen những khó khăn, thách thức. Để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí đề nghị UBND huyện, các ngành, các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn khẩn trương rà soát, xây dựng, bổ sung vào kế hoạch của địa phương, đơn vị mình; quyết tâm phấn đấu hoàn thành tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023 và các năm tiếp theo. Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho sản xuất kinh doanh phát triển, nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm sản xuất trên địa bàn huyện. Huy động tối đa các nguồn lực xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới. Khẩn trương hoàn thành phê duyệt và triển khai có hiệu quả các quy hoạch. Tập trung chỉ đạo quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Làm tốt công tác thu thu ngân sách, công tác quản lý nhà nước về đất đai, chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản.
Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, xuất khẩu lao động; chỉ đạo thực hiện nghiêm các chính sách an sinh xã hội, đẩy nhanh tiến độ cấp đất hỗ trợ xây nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông và hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục duy trì nề nếp, hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền một cách toàn diện có trọng tâm, trọng điểm. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và bảo đảm kỷ cương xã hội. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ và đạo đức công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền với MTTQ các đoàn thể, các tổ chức thành viên, tập trung vào những vấn đề trọng tâm trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, các vấn đề được xã hội quan tâm.
Nhiệm vụ Từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đề nghị UBND huyện, các cấp, các ngành, các xã, thị trấn khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch còn lại năm 2022. Chuẩn bị tổ chức giao nhận quân đảm bảo đúng chỉ tiêu, chất lượng, tránh tình trạng trốn tránh thực hiện nghĩa vụ; chỉ đạo làm tốt công tác an ninh trật tự dịp Tết; chuẩn bị chu đáo Lễ khánh thành Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Thanh Hóa, xã Thiệu Viên vào ngày 3/2 (âm lịch là 13/1/2023); triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu, phòng chống dịch bệnh, chống rét cho cây trồng vật nuôi; chuẩn bị chỉnh trang đường làng ngõ xóm, diện mạo đô thị; chuẩn bị kế hoạch phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023; làm tốt công tác quản lý thị trường, đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm, hàng hóa; chú trọng công tác kiểm soát giá cả hàng hóa phục vụ người dân dịp Tết; khuyến khích các địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa truyền thống để phục vụ người dân vui Xuân đón Tết. Chăm lo đời sống cho hộ nghèo, người yếu thế trong xã hội, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có tết.
Đồng chí đề nghị các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, cần quyết tâm và quyết liệt hơn nữa, vượt khó khăn thách thức, thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra ngay từ những tháng đầu, quý đầu năm 2023.
Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Văn Biện và Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thế Anh trao giấy khen cho các tập thể
Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Văn Biện và Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thế Anh trao giấy khen cho các tập thể
Các đồng chí lãnh đạo huyện trao giấy khen cho các cá nhân
Các đồng chí lãnh đạo huyện trao giấy khen cho các cá nhân
Cũng tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Thiệu Hoá phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh ngay từ những tháng đầu, quý đầu năm 2023

Đăng lúc: 22/12/2022 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 20/12/2022, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023.
Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị
Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; lãnh đạo UBND huyện; Trưởng, phó UB MTTQ, các đoàn thể, các phòng, ban chuyên môn, các cơ quan, đơn vị trong huyện.
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thế Anh và các Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thế Anh và các Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị
Hội nghị thông qua kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023.
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện khai mạc hội nghị
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện khai mạc hội nghị
Năm 2022, UBND huyện Thiệu Hoá đã triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả tích cực. Huyện đã tổ chức thành công chuỗi sự kiện kỷ niệm 700 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu, Lễ công bố huyện Thiệu Hóa đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương lao động hạng Ba. 25/25 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội năm 2022 đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, trong đó: có 13 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 16,72%. Thu ngân sách đạt đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55,2 triệu đồng. Nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng tích tụ đất đai, quy mô lớn, liên kết sản xuất, ứng dụng công nghệ cao, là huyện có năng suất lúa trong nhóm dẫn đầu của tỉnh. Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt được kết quả nổi bật; phong trào vận động hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn thu hút được sự tham gia đông đảo của các tầng lớp Nhân dân.
Đồng chí Bùi Trung Hiếu, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thông qua kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023.
Đồng chí Bùi Trung Hiếu, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thông qua kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023.
Các lĩnh vực công nghiệp, quy hoạch, xây dựng, thương mại và dịch vụ tiếp tục là động lực cho phát triển tăng trưởng kinh tế nhanh; thu hút đầu tư đạt nhiều tiến bộ, đầu tư công huy động ở mức cao so với nhiều địa phương trong tỉnh; công tác lập và quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường tiếp tục được quan tâm, chú trọng; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm thường xuyên được kiểm tra, đôn đốc. Các chính sách an sinh xã hội, hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ ổn định, công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo, các vấn đề khó khăn vướng mắc về đất đai được tập trung giải quyết đã củng cố được lòng tin của Nhân dân.
Năm 2023, UBND huyện Thiệu Hoá triển khai chương trình kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ với chủ đề “Tập trung phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh và bền vững; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nông thôn mới; tạo đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội”. Phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Hiệu quả”. Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 18% trở lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 4.000 tỷ đồng trở lên. Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho sản xuất kinh doanh phát triển, nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm sản xuất trên địa bàn huyện. Huy động tối đa các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục duy trì nề nếp, hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.
Chương trình hành động cũng đề ra 10 nhóm giải pháp chủ yếu để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, đó là: Triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh thu hút đầu tư và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển. Tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và phát triển đô thị. Tập trung quản lý thu, chi ngân sách nhà nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa - xã hội, tư pháp. Triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giảm nghèo. Triển khai có hiệu quả các giải pháp về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.
Đại biểu thảo luận tại hội nghị
Đại biểu thảo luận tại hội nghị
Dưới sự điều hành của đồng chí Chủ tịch UBND huyện và các Phó Chủ tịch UBND huyện, các đại biểu thảo luận một số nội dung về triển khai công tác thu thuế ngân sách năm 2023 trên địa bàn; một số nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển sản xuất Nông nghiệp và xây dựng NTM. Công tác lập, phê duyệt các Dự án, công tác quản lý trật tự đô thị, công tác GPMB, giải quyết tồn đọng đất đai và quản lý khoáng sản; công tác đo đạc, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai. Chia sẻ những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền nhân dân hiến đất mở đường xây dựng NTM nâng cao, một số vấn đề trọng tâm trong xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2023; những thuận lợi, khó khăn trong tuyên truyền, vận động xây dựng NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu. Kinh nghiệp trong chỉ đạo thực hiện tích tụ ruộng đất, tập trung đất đai trong sản xuất nông nghiệp. Thực hiện tốt chính sách giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện biểu dương những nỗ lực phấn đấu, đóng góp quan trọng của UBND huyện, các cơ quan, ban ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn vào những kết quả, thành tích mà huyện ta đạt được trong năm qua; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại.
Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Về nhiệm vụ trong năm 2023, đồng chí Bí thư Huyện uỷ nhấn mạnh:Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm then chốt, quyết định khả năng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2021 – 2025. Bên cạnh mặt thuận lợi đan xen những khó khăn, thách thức. Để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí đề nghị UBND huyện, các ngành, các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn khẩn trương rà soát, xây dựng, bổ sung vào kế hoạch của địa phương, đơn vị mình; quyết tâm phấn đấu hoàn thành tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023 và các năm tiếp theo. Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho sản xuất kinh doanh phát triển, nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm sản xuất trên địa bàn huyện. Huy động tối đa các nguồn lực xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới. Khẩn trương hoàn thành phê duyệt và triển khai có hiệu quả các quy hoạch. Tập trung chỉ đạo quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Làm tốt công tác thu thu ngân sách, công tác quản lý nhà nước về đất đai, chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản.
Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, xuất khẩu lao động; chỉ đạo thực hiện nghiêm các chính sách an sinh xã hội, đẩy nhanh tiến độ cấp đất hỗ trợ xây nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông và hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục duy trì nề nếp, hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền một cách toàn diện có trọng tâm, trọng điểm. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và bảo đảm kỷ cương xã hội. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ và đạo đức công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền với MTTQ các đoàn thể, các tổ chức thành viên, tập trung vào những vấn đề trọng tâm trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, các vấn đề được xã hội quan tâm.
Nhiệm vụ Từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đề nghị UBND huyện, các cấp, các ngành, các xã, thị trấn khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch còn lại năm 2022. Chuẩn bị tổ chức giao nhận quân đảm bảo đúng chỉ tiêu, chất lượng, tránh tình trạng trốn tránh thực hiện nghĩa vụ; chỉ đạo làm tốt công tác an ninh trật tự dịp Tết; chuẩn bị chu đáo Lễ khánh thành Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Thanh Hóa, xã Thiệu Viên vào ngày 3/2 (âm lịch là 13/1/2023); triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu, phòng chống dịch bệnh, chống rét cho cây trồng vật nuôi; chuẩn bị chỉnh trang đường làng ngõ xóm, diện mạo đô thị; chuẩn bị kế hoạch phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023; làm tốt công tác quản lý thị trường, đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm, hàng hóa; chú trọng công tác kiểm soát giá cả hàng hóa phục vụ người dân dịp Tết; khuyến khích các địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa truyền thống để phục vụ người dân vui Xuân đón Tết. Chăm lo đời sống cho hộ nghèo, người yếu thế trong xã hội, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có tết.
Đồng chí đề nghị các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, cần quyết tâm và quyết liệt hơn nữa, vượt khó khăn thách thức, thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra ngay từ những tháng đầu, quý đầu năm 2023.
Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Văn Biện và Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thế Anh trao giấy khen cho các tập thể
Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Văn Biện và Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thế Anh trao giấy khen cho các tập thể
Các đồng chí lãnh đạo huyện trao giấy khen cho các cá nhân
Các đồng chí lãnh đạo huyện trao giấy khen cho các cá nhân
Cũng tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT