Chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ sản xuất vụ Đông năm 2022 - 2023.

Đăng lúc: 20/10/2022 (GMT+7)
100%

Thực hiện CV số: 3694-UBND/NN của UBND huyện Thiệu Hoá ngày 19/10/2022 V/v “Chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ sản xuất vụ đông năm 2022-2023”.
Đến nay 1 số cây trồng chính vụ Đông đã kết thúc như: cây ngô, cây đậu tương…) Để hoàn thành mục tiêu về diện tích, sản lượng và hiệu quả. Chủ tịch UBND xã đề nghị Trưởng thôn, cấp uỷ thôn, ban CTMT thôn tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:
1. Rà soát quỹ đất, tập trung mở rộng diện tích các cây vụ đông ưa lạnh như
khoai tây, rau cải các loại, cà chua, cà rốt, su hào, bắp cải….
2. Tiếp tục khuyến khích các chi hội đoàn thể, cá nhân ký hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây trồng vụ có giá trị cao như khoai tây và tiếp tục có thể trồng cây Ngô ngọt trên đất 2 lúa.
3. Đối với diện tích đã gieo trồng: cần tuyên truyền, hướng dẫn nông dân
chăm sóc, chắm dặm đảm bảo mật độ, xới xáo làm cỏ, vun gốc, tưới nước kết hợp bón phân đúng quy trình kỹ thuật và theo dõi phòng trừ sâu bệnh (đặc biệt lưu ý các loại sâu, bệnh thường phát sinh gây hại như bệnh huyết dụ, sâu keo Mùa Thu trên ngô; bệnh lở cổ rễ, héo rũ trên ớt, đậu tương; bệnh đốm mắt cua trên ớt...).
Chủ tịch UBND xã đề nghị Trưởng thôn, cấp uỷ thôn, ban CTMT thôn tập trung chỉ đạo và thực hiện, nếu có gì khó khăn vướng mắc báo cáo về ban Thường trực UBND xã để giải quyết kịp thời và hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2022.

Chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ sản xuất vụ Đông năm 2022 - 2023.

Đăng lúc: 20/10/2022 (GMT+7)
100%

Thực hiện CV số: 3694-UBND/NN của UBND huyện Thiệu Hoá ngày 19/10/2022 V/v “Chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ sản xuất vụ đông năm 2022-2023”.
Đến nay 1 số cây trồng chính vụ Đông đã kết thúc như: cây ngô, cây đậu tương…) Để hoàn thành mục tiêu về diện tích, sản lượng và hiệu quả. Chủ tịch UBND xã đề nghị Trưởng thôn, cấp uỷ thôn, ban CTMT thôn tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:
1. Rà soát quỹ đất, tập trung mở rộng diện tích các cây vụ đông ưa lạnh như
khoai tây, rau cải các loại, cà chua, cà rốt, su hào, bắp cải….
2. Tiếp tục khuyến khích các chi hội đoàn thể, cá nhân ký hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây trồng vụ có giá trị cao như khoai tây và tiếp tục có thể trồng cây Ngô ngọt trên đất 2 lúa.
3. Đối với diện tích đã gieo trồng: cần tuyên truyền, hướng dẫn nông dân
chăm sóc, chắm dặm đảm bảo mật độ, xới xáo làm cỏ, vun gốc, tưới nước kết hợp bón phân đúng quy trình kỹ thuật và theo dõi phòng trừ sâu bệnh (đặc biệt lưu ý các loại sâu, bệnh thường phát sinh gây hại như bệnh huyết dụ, sâu keo Mùa Thu trên ngô; bệnh lở cổ rễ, héo rũ trên ớt, đậu tương; bệnh đốm mắt cua trên ớt...).
Chủ tịch UBND xã đề nghị Trưởng thôn, cấp uỷ thôn, ban CTMT thôn tập trung chỉ đạo và thực hiện, nếu có gì khó khăn vướng mắc báo cáo về ban Thường trực UBND xã để giải quyết kịp thời và hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2022.
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT