phát triển kinh tê

Đăng lúc: 06/04/2020 (GMT+7)
100%

kinh tê năm 2018 xã thiệu giang

Bước vào thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018 với sự lãnh đạo quyết liệt của đảng ủy, điều hành theo phương án chặt chẽ của UBND xã, Phối hợp của MTTQ xã, các đoàn thể chính trị xã hội sự nhiệt tình của nhân dân 6 tháng đầu năm kết quả thu hoạch năng xuất đạt 78 tạ/ha

phát triển kinh tê

Đăng lúc: 06/04/2020 (GMT+7)
100%

kinh tê năm 2018 xã thiệu giang

Bước vào thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018 với sự lãnh đạo quyết liệt của đảng ủy, điều hành theo phương án chặt chẽ của UBND xã, Phối hợp của MTTQ xã, các đoàn thể chính trị xã hội sự nhiệt tình của nhân dân 6 tháng đầu năm kết quả thu hoạch năng xuất đạt 78 tạ/ha
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT