Thiệu Hoá phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh ngay từ những tháng đầu, quý đầu năm 2023

Đăng lúc: 27/12/2022 (GMT+7)
100%

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT