THÔNG BÁO Về việc chỉ đạo sản xuất vụ đông năm 2022- 2023.

Đăng lúc: 12/09/2022 (GMT+7)
100%

Căn cứ Phương án số 183/PA-UBND của UBND huyện Thiệu Hoá ngày 26/8/2022 v/v sản xuất vụ đông 2022 – 2023.
Căn cứ Phương án số 1322/PA-UBND của UBND xã Thiệu Giang ngày 30/8/2022 v/v sản xuất vụ đông 2022 – 2023.
Căn cứ Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng ủy và căn cứ sự chỉ đạo của UBND xã trong cuộc họp mở rộng ngày 8/2022.
*Đối với bộ giống chủ lực và lịch thời vụ gieo trồng vụ đông năm 2022 -2023 cụ thể như sau:
1-Đối với cây ngô giống chủ lực: CP311, DK6919S, CP511, VN5885 thời vụ tốt nhất là từ ngày 15/9 - 30/9/2022.
2-Đối với cây Đậu tương giống chủ lực: DT84, DT2001, thời vụ từ 15/9 - 30/9/2022.
3-Đối với cây ớt giống chủ lực: F1Demon,thời vụ từ 10/8 - 15/9/2022.
4-Đối với cây khoai tây giống chủ lực: Marabel, Dianmant, Atlantic thời vụ từ 25/10 trở đi.
5-Đối với cây khoai lang giống chủ lực: Hoàng Long, KL6, KV1, khoai lang nhật bản, thời vụ từ 05/10 – 20/10/2022
6-Đối với các loại rau màu khác như bí xanh, cà chua, bắp cải lịch thời vụ từ 20/9 đến 20/10/2022.
download.jpg

*Cơ chế chính sách hỗ chợ:
1. Kích cầu hỗ trợ của UBND huyện như sau:
Diện tích huyện giao phải đạt chỉ tiêu 100%.
+ Đối với cây ngô trên đất 2 lúa: hổ trợ 50.000 đồng /500 m2 ( hộ sản xuất đạt 500 m2 trở lên).
+ Ngô ngọt, khoai tây , ớt, đậu tương rau, bí đỏ, ngô sinh khối phải sản xuất liền vùng cụ thể:
-Cây ngô ngọt, ngô sinh khối diện tích phải đạt 3 ha ( liền vùng) hổ trợ 150.000 đồng /500 m2.
- khoai tây , ớt, đậu tương rau, bí đỏ diện tích đạt 2 ha ( liền vùng) hổ trợ 150.000 đồng/500 m2.
+ BCĐ xã sản xuất vụ đông hoàn thành chỉ tiêu huyện giao 66 ha trở lên được hổ trợ 200.000 đồng/ ha
2.Kích cầu hỗ trợ của UBND xã như sau:
- Đối với ngô trên đất 2 lúa làm từ 500m2 trở lên , hỗ trợ 100.000đ/ sào.
-Đối với đậu tương trên đất 2 lúa làm từ 500m2 trở lên , hỗ trợ 50.000đ/ sào.
-Đối với cây khoai lang trên đất 2 lúa làm từ 500m2 trở , hỗ trợ 50.000đ/ sào.
-Đối với cây khoai tây làm từ 500m2 trở lên , hỗ trợ 100.000đ/ sào.
- Đối với cây ớt làm từ 500m2 trở lên , hỗ trợ 50.000đ/ sào.
- Hỗ trợ tiểu ban chỉ đạo thôn hoàn thành chỉ tiêu xã giao 200.000 đồng/ha.
- HTX DV NN chủ động ký hợp đồng cụ thể với trạm khuyến nông và các côngty, đơn vị cung ứng giống để có đủ giống, đúng cơ cấu, đúng thời vụ đảm bảo chất lượng cho nông dân, hạn chế việc nôngdân muagiống ngoài thị trường tự do, giống không rõ nguồn gốc.
- HTX DV NN chủ động liên kết sản xuất các cây trồng vụ đông nhằm đảm bảo làm hết diện tích thầu với hộ nhân dân của các thôn.
- Đối với cây raumàu các loại: Các đơn vị thôn tuyên truyền vận động nhân dân gieo trồng các loại giống có giá trị cao cho năng suất,phù hợp với điều kiện thâm canh và thị trường tiêu thụ.
Đề nghị các đồng chí cấp uỷ các thôn tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động cày bừa giải phóng đất để chuẩn bị điều kiện cho việc hạ giá cây trồng vụ đông năm 2022- 2023 kịp thời đảm bảo tổng sản lượng lương thực trên địa bàn xã và hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2022 -2023.
(Trịnh Hà ĐC-NN)

THÔNG BÁO Về việc chỉ đạo sản xuất vụ đông năm 2022- 2023.

Đăng lúc: 12/09/2022 (GMT+7)
100%

Căn cứ Phương án số 183/PA-UBND của UBND huyện Thiệu Hoá ngày 26/8/2022 v/v sản xuất vụ đông 2022 – 2023.
Căn cứ Phương án số 1322/PA-UBND của UBND xã Thiệu Giang ngày 30/8/2022 v/v sản xuất vụ đông 2022 – 2023.
Căn cứ Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng ủy và căn cứ sự chỉ đạo của UBND xã trong cuộc họp mở rộng ngày 8/2022.
*Đối với bộ giống chủ lực và lịch thời vụ gieo trồng vụ đông năm 2022 -2023 cụ thể như sau:
1-Đối với cây ngô giống chủ lực: CP311, DK6919S, CP511, VN5885 thời vụ tốt nhất là từ ngày 15/9 - 30/9/2022.
2-Đối với cây Đậu tương giống chủ lực: DT84, DT2001, thời vụ từ 15/9 - 30/9/2022.
3-Đối với cây ớt giống chủ lực: F1Demon,thời vụ từ 10/8 - 15/9/2022.
4-Đối với cây khoai tây giống chủ lực: Marabel, Dianmant, Atlantic thời vụ từ 25/10 trở đi.
5-Đối với cây khoai lang giống chủ lực: Hoàng Long, KL6, KV1, khoai lang nhật bản, thời vụ từ 05/10 – 20/10/2022
6-Đối với các loại rau màu khác như bí xanh, cà chua, bắp cải lịch thời vụ từ 20/9 đến 20/10/2022.
download.jpg

*Cơ chế chính sách hỗ chợ:
1. Kích cầu hỗ trợ của UBND huyện như sau:
Diện tích huyện giao phải đạt chỉ tiêu 100%.
+ Đối với cây ngô trên đất 2 lúa: hổ trợ 50.000 đồng /500 m2 ( hộ sản xuất đạt 500 m2 trở lên).
+ Ngô ngọt, khoai tây , ớt, đậu tương rau, bí đỏ, ngô sinh khối phải sản xuất liền vùng cụ thể:
-Cây ngô ngọt, ngô sinh khối diện tích phải đạt 3 ha ( liền vùng) hổ trợ 150.000 đồng /500 m2.
- khoai tây , ớt, đậu tương rau, bí đỏ diện tích đạt 2 ha ( liền vùng) hổ trợ 150.000 đồng/500 m2.
+ BCĐ xã sản xuất vụ đông hoàn thành chỉ tiêu huyện giao 66 ha trở lên được hổ trợ 200.000 đồng/ ha
2.Kích cầu hỗ trợ của UBND xã như sau:
- Đối với ngô trên đất 2 lúa làm từ 500m2 trở lên , hỗ trợ 100.000đ/ sào.
-Đối với đậu tương trên đất 2 lúa làm từ 500m2 trở lên , hỗ trợ 50.000đ/ sào.
-Đối với cây khoai lang trên đất 2 lúa làm từ 500m2 trở , hỗ trợ 50.000đ/ sào.
-Đối với cây khoai tây làm từ 500m2 trở lên , hỗ trợ 100.000đ/ sào.
- Đối với cây ớt làm từ 500m2 trở lên , hỗ trợ 50.000đ/ sào.
- Hỗ trợ tiểu ban chỉ đạo thôn hoàn thành chỉ tiêu xã giao 200.000 đồng/ha.
- HTX DV NN chủ động ký hợp đồng cụ thể với trạm khuyến nông và các côngty, đơn vị cung ứng giống để có đủ giống, đúng cơ cấu, đúng thời vụ đảm bảo chất lượng cho nông dân, hạn chế việc nôngdân muagiống ngoài thị trường tự do, giống không rõ nguồn gốc.
- HTX DV NN chủ động liên kết sản xuất các cây trồng vụ đông nhằm đảm bảo làm hết diện tích thầu với hộ nhân dân của các thôn.
- Đối với cây raumàu các loại: Các đơn vị thôn tuyên truyền vận động nhân dân gieo trồng các loại giống có giá trị cao cho năng suất,phù hợp với điều kiện thâm canh và thị trường tiêu thụ.
Đề nghị các đồng chí cấp uỷ các thôn tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động cày bừa giải phóng đất để chuẩn bị điều kiện cho việc hạ giá cây trồng vụ đông năm 2022- 2023 kịp thời đảm bảo tổng sản lượng lương thực trên địa bàn xã và hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2022 -2023.
(Trịnh Hà ĐC-NN)
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT