THÔNG BÁO Về việc đôn đốc cấp uỷ các thôn tập trung tuyên truyền vận động Nhân dân làm vụ đông năm 2022- 2023

Đăng lúc: 20/09/2022 (GMT+7)
100%

Căn cứ Phương án số 1322/PA-UBND của UBND xã Thiệu Giang ngày 30/8/2022 v/v sản xuất vụ đông 2022 – 2023.
Thông báo số 1153/TB-UBND ngày 09/9/2022 V/v chỉ đạo sản xuất vụ động năm 2022-2023. Thời vụ tốt nhất để hạ giá cây ngô trong khung thời vụ từ 15/9- 30/9, Đến nay, ngày 20/9 trên địa bàn toàn xã nhân dân đã tổ chức gặt xong lúa mùa, khoảng thời gian nay rất thích hợp để hạ giá cây ngô vụ đông, Vậy UBND xã thông báo đến nhân dân, Để đảm bảo lịch thời vụ gieo trồng vụ đông năm 2022 và đảm bảo làm hết diện tích đất màu, tránh tình trạng bỏ hoang, bỏ dặm đất đai. Hiện nay thời tiết đang tạnh ráo cho nhân dân tổ chức cày bừa giải phóng đất chuẩn bị cho việc hạ giá cây trồng vụ đông. UBND xã thông báo đề nghị các hộ dân có diện tích đất màu thu xếp thời gian, công việc, bố trí nhân lực trong gia đình tổ chức cày bừa giải phóng đất gieo trồng ngô vụ đông nhằm đảm bảo khung thời vụ tốt nhất và năng suất cây trồng.
225dbd9c7819176e5249be5da255d65a.jpg
Trên địa bàn xã nhân dân có tinh thần và phong trào tham gia trồng cây ngô vụ đông điển hình như thôn Vân Điền có hộ ông Lê Xuân Thuỷ trồng được 3 xào ngô, ông Lê Văn Cảnh 3 xào… Thôn Trung thôn có hộ ông Hoàng Thanh Tân 5 xào, Hoàng Thanh Phương 2 xào, Trần văn Dược 6 xào, Lê Văn Lương 4 xào….
fab53784eb56910404c75ec008768624.jpg
Đề nghị các đồng chí cấp uỷ các thôn tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động cày bừa giải phóng đất để chuẩn bị điều kiện cho việc hạ giá cây trồng vụ đông năm 2022- 2023 kịp thời đảm bảo tổng sản lượng lương thực trên địa bàn xã và hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2022.
(Trịnh Hà)

THÔNG BÁO Về việc đôn đốc cấp uỷ các thôn tập trung tuyên truyền vận động Nhân dân làm vụ đông năm 2022- 2023

Đăng lúc: 20/09/2022 (GMT+7)
100%

Căn cứ Phương án số 1322/PA-UBND của UBND xã Thiệu Giang ngày 30/8/2022 v/v sản xuất vụ đông 2022 – 2023.
Thông báo số 1153/TB-UBND ngày 09/9/2022 V/v chỉ đạo sản xuất vụ động năm 2022-2023. Thời vụ tốt nhất để hạ giá cây ngô trong khung thời vụ từ 15/9- 30/9, Đến nay, ngày 20/9 trên địa bàn toàn xã nhân dân đã tổ chức gặt xong lúa mùa, khoảng thời gian nay rất thích hợp để hạ giá cây ngô vụ đông, Vậy UBND xã thông báo đến nhân dân, Để đảm bảo lịch thời vụ gieo trồng vụ đông năm 2022 và đảm bảo làm hết diện tích đất màu, tránh tình trạng bỏ hoang, bỏ dặm đất đai. Hiện nay thời tiết đang tạnh ráo cho nhân dân tổ chức cày bừa giải phóng đất chuẩn bị cho việc hạ giá cây trồng vụ đông. UBND xã thông báo đề nghị các hộ dân có diện tích đất màu thu xếp thời gian, công việc, bố trí nhân lực trong gia đình tổ chức cày bừa giải phóng đất gieo trồng ngô vụ đông nhằm đảm bảo khung thời vụ tốt nhất và năng suất cây trồng.
225dbd9c7819176e5249be5da255d65a.jpg
Trên địa bàn xã nhân dân có tinh thần và phong trào tham gia trồng cây ngô vụ đông điển hình như thôn Vân Điền có hộ ông Lê Xuân Thuỷ trồng được 3 xào ngô, ông Lê Văn Cảnh 3 xào… Thôn Trung thôn có hộ ông Hoàng Thanh Tân 5 xào, Hoàng Thanh Phương 2 xào, Trần văn Dược 6 xào, Lê Văn Lương 4 xào….
fab53784eb56910404c75ec008768624.jpg
Đề nghị các đồng chí cấp uỷ các thôn tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động cày bừa giải phóng đất để chuẩn bị điều kiện cho việc hạ giá cây trồng vụ đông năm 2022- 2023 kịp thời đảm bảo tổng sản lượng lương thực trên địa bàn xã và hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2022.
(Trịnh Hà)
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT