THÔNG BÁO Về việc quản lý đất trên địa bàn xã Thiệu Giang

Đăng lúc: 30/11/2022 (GMT+7)
100%

Hiện nay thời tiết đang bắt đầu vào mùa hanh khô là điều kiện cho nhân dân gieo trồng cây rau màu, cũng nhưng tạo điều kiện cho nhân dân cày ải giải phóng đất lúa phục vụ gieo cấy vụ chiêm xuân năm 2022- 2023.
Qua kiểm tra và phát hiện 1 số xe đầu ngang, xe kéo, ra ngoài đồng lấy đất đi cung ứng cho các hộ nhân dân cải tạo vườn hộ, san lấp nền trong khu dân cư, mà không có sự cho phép của UBND xã, gây bức xúc trong dư luận, làm thoái hóa tài nguyên đất, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.
z3922960925791_f20195dc39af351e2b44f9a8ff689ffc.jpg
Vì vậy UBND xã ra thông báo đề nghị các đ/c trưởng thôn, và toàn thể nhân dân trong xã thực hiện các nội dung sau:
Nghiêm cấm các hành vi tự ý hạ cốt nền đất ruộng, đất bải khi chưa có ý kiến của UBND xã.
Nghiêm cấm các hành vi vận chuyển đất bải, đất ruộng dưới mọi hình thức của các chủ phương tiện, và nhân dân trong xã về để san lấp, đắp nền trong khu dân cư, làm biến rạng hiện trạng sử dụng đất, gây hóa hóa đất.
Giao cho các đ/c Trưởng thôn thường xuyên theo dõi, phản ánh các trường hợp nhân dân và chủ phương tiện tự ý hạ cốt nền đất ruộng, đất bải, chủ động tuyên truyền, ngăn ngừasớm các hành vi hủy hoại tài nguyên đất.
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp; chỉ đạo lực lượng bảo nông thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện kịp thời các tổ chức, cá nhân tự ý hạ cốt nền đất ruộng, lấy đất cày của nhân dân ,làm ảnh hưởng đến quá trình canh tác, báo cáo về ban công an xã, hoặc bộ phận địa chính xã để xử lý, tham gia lập hồ sơ xử lý, thu giữ tang vật đổi với cá nhân, tổ chức cố tình vi phạm.
Ban công an xã có nhiệm vụ; xử lý thông tin phản ánh của nhân dân về việc tự ý vận chuyển, hạ cốt ruộng, lấy đất bải của các cá nhân, chủ phương tiện khi nhận được thông tin của đơn vị thôn và nhân dân trong xã; tham mưu các hình thức xử lý theo quy định pháp luật đối với hành vi vi phạm, tham gia trấn áp tội phạm hủy hoại tài nguyên đất.
Bộ phận địa chính; thường xuyên phối hợp với ban công an, hợp tác xã xử lý các trường hợp tổ chức, cá nhân, vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn .
Trên đây là toàn bộ nội dung thông báo quan trọng; về công tác quản lý tài nguyên đất. UBND xã đề nghị các đơn vị, các tổ chức, cá nhân và nhân dân trong xã nghiêm chỉnh thực hiện.

THÔNG BÁO Về việc quản lý đất trên địa bàn xã Thiệu Giang

Đăng lúc: 30/11/2022 (GMT+7)
100%

Hiện nay thời tiết đang bắt đầu vào mùa hanh khô là điều kiện cho nhân dân gieo trồng cây rau màu, cũng nhưng tạo điều kiện cho nhân dân cày ải giải phóng đất lúa phục vụ gieo cấy vụ chiêm xuân năm 2022- 2023.
Qua kiểm tra và phát hiện 1 số xe đầu ngang, xe kéo, ra ngoài đồng lấy đất đi cung ứng cho các hộ nhân dân cải tạo vườn hộ, san lấp nền trong khu dân cư, mà không có sự cho phép của UBND xã, gây bức xúc trong dư luận, làm thoái hóa tài nguyên đất, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.
z3922960925791_f20195dc39af351e2b44f9a8ff689ffc.jpg
Vì vậy UBND xã ra thông báo đề nghị các đ/c trưởng thôn, và toàn thể nhân dân trong xã thực hiện các nội dung sau:
Nghiêm cấm các hành vi tự ý hạ cốt nền đất ruộng, đất bải khi chưa có ý kiến của UBND xã.
Nghiêm cấm các hành vi vận chuyển đất bải, đất ruộng dưới mọi hình thức của các chủ phương tiện, và nhân dân trong xã về để san lấp, đắp nền trong khu dân cư, làm biến rạng hiện trạng sử dụng đất, gây hóa hóa đất.
Giao cho các đ/c Trưởng thôn thường xuyên theo dõi, phản ánh các trường hợp nhân dân và chủ phương tiện tự ý hạ cốt nền đất ruộng, đất bải, chủ động tuyên truyền, ngăn ngừasớm các hành vi hủy hoại tài nguyên đất.
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp; chỉ đạo lực lượng bảo nông thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện kịp thời các tổ chức, cá nhân tự ý hạ cốt nền đất ruộng, lấy đất cày của nhân dân ,làm ảnh hưởng đến quá trình canh tác, báo cáo về ban công an xã, hoặc bộ phận địa chính xã để xử lý, tham gia lập hồ sơ xử lý, thu giữ tang vật đổi với cá nhân, tổ chức cố tình vi phạm.
Ban công an xã có nhiệm vụ; xử lý thông tin phản ánh của nhân dân về việc tự ý vận chuyển, hạ cốt ruộng, lấy đất bải của các cá nhân, chủ phương tiện khi nhận được thông tin của đơn vị thôn và nhân dân trong xã; tham mưu các hình thức xử lý theo quy định pháp luật đối với hành vi vi phạm, tham gia trấn áp tội phạm hủy hoại tài nguyên đất.
Bộ phận địa chính; thường xuyên phối hợp với ban công an, hợp tác xã xử lý các trường hợp tổ chức, cá nhân, vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn .
Trên đây là toàn bộ nội dung thông báo quan trọng; về công tác quản lý tài nguyên đất. UBND xã đề nghị các đơn vị, các tổ chức, cá nhân và nhân dân trong xã nghiêm chỉnh thực hiện.
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT