V/v Chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, mở rộng diện tích vụ đông năm 2022-2023.

Đăng lúc: 07/10/2022 (GMT+7)
100%

Những ngày qua, do ảnh hưởng cơn bão số 4, có mưa kéo dài, lượng mưa lớn đã ảnh hưởng thiệt hại đến cây trồng vụ đông, đến tiến độ sản xuất vụ Đông. Để chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cũng như mở rộng diện tích trồng vụ đông bằng cây trồng ngắn ngày như: cà chua, xu hào bắp cải, bầu, bí… cây ngô nếp và một số cây có giá trị kinh tế cao. Vậy Chủ tịch UBND xã Đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, Các Đ/c Trưởng thôn và bà con nhân dân thực hiện tốt một số nội dung sau:
1.Về Chăm sóc cây mầu:
-Nhân dân chủ động chắm dặm lại diện tích đã mất, theo nội dung hướng dẫn số 1390 ngày 04/10/2022 về kỹ thuật khắc phục và chăm sóc sau ngập úng cây trồng vụ đông do ảnh hưởng cơn bão số 4 gây ra.
z3781257077057_b23680b876f2678eecf415468110da7c.jpg
Bón phân:
- Bón lót trước khi trồng: Bón toàn bộ phân chuồng, lân và vôi bột.
Bón thúc lần 1: Khi cây trồng bén rễ, hồi xanh (từ 3-5 ngày sau khi đưa bầu ra ruộng), bón cách gốc 10 cm với lượng 140-150 kg đạm urê + 60-65 kg kali clorua, kết hợp với tưới nước; hoặc có thể hòa tan đạm, kali với nước để tưới kết hợp với vun vừa và làm cỏ.
Bón thúc lần 2: Khi cây trồng được 5-6 lá, bón với lượng 140-150 kg đạm urê + 60-65 kg kali clorua, kết hợp với tưới nước, làm cỏ và vun cao.
Bón thúc lần 3: Khi cây trồng được 10-11 lá, bón với lượng 140-150 kg đạm urê + 60-70 kg kali clorua, kết hợp với tưới nước, làm cỏ và vun cao để hạn chế đổ ngã trong mùa mưa bão.
2.Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh: Phòng trừ cỏ dại và sâu bệnh hại sớm, đặc biệt là: Sâu keo mùa thu, sâu đục thân, bệnh đốm lá, các bệnh sinh lý do thời tiết...
Đối với các bệnh sinh lý do rét, hạn như huyết dụ, vàng lá… cần chú ý giữ ẩm, bón phân cân đối đặc biệt là lân và kaly để tăng tính chống chịu của cây.
Đối với sâu keo mùa thu: Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, khi mật độ sâu cao sử dụng một trong các loại thuốc như: Lufen extra 100 EC, Enasin 32WP, Ratoin 5WG, Karuba WP, Bitadin WP.... để phun trừ, phun theo hàng, ướt đều cả hai mặt lá và nách lá.
Đối với sâu đục thân: dùng một trong các loại thuốc như: Voliam Targo 063SC, Patox 95SP, Enasin 32WP hoặc thuốc dạng hạt Vibam 5H... để phun hoặc rắc vào gốc cây trồng.
Đối với bệnh đốm lá: Ngắt bỏ lá bệnh khi mới xuất hiện, khi tỷ bệnh hại cao có thể sử dụng một trong các loại thuốc như: Anvil 5SC, Tilt 250ND, Aliette 800WG, Amistar Top 325EC....
z3781257074193_85ac9889481c0ba955a2ad89876b419d.jpg
1. Mở rộng diện tích vụ đông
Giao trách nhiệm cho các đồng chí Trưởng thôn 07 thôn tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của thôn để bà con mở rộng, thêm các loại cây ngắn ngày có giá trị kinh tế cao và các loại rau màu khác. Thường xuyên kiểm tra thăm đồng nắm bắt tình hình sinh trưởng, phát triển, sâu bệnh và tiến độ sản xuất cây vụ đông của bà con nhân dân và định kỳ 01 tuần báo cáo kết quả về tiến độ sản xuất của thôn về bộ phận Nông nghiệp UBND xã.
Vậy UBND xã đề nghị Cấp ủy các Chi bộ, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội trong xã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất quyết tâm hoàn thành kế hoạch đề ra.
(Trịnh Hà)

V/v Chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, mở rộng diện tích vụ đông năm 2022-2023.

Đăng lúc: 07/10/2022 (GMT+7)
100%

Những ngày qua, do ảnh hưởng cơn bão số 4, có mưa kéo dài, lượng mưa lớn đã ảnh hưởng thiệt hại đến cây trồng vụ đông, đến tiến độ sản xuất vụ Đông. Để chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cũng như mở rộng diện tích trồng vụ đông bằng cây trồng ngắn ngày như: cà chua, xu hào bắp cải, bầu, bí… cây ngô nếp và một số cây có giá trị kinh tế cao. Vậy Chủ tịch UBND xã Đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, Các Đ/c Trưởng thôn và bà con nhân dân thực hiện tốt một số nội dung sau:
1.Về Chăm sóc cây mầu:
-Nhân dân chủ động chắm dặm lại diện tích đã mất, theo nội dung hướng dẫn số 1390 ngày 04/10/2022 về kỹ thuật khắc phục và chăm sóc sau ngập úng cây trồng vụ đông do ảnh hưởng cơn bão số 4 gây ra.
z3781257077057_b23680b876f2678eecf415468110da7c.jpg
Bón phân:
- Bón lót trước khi trồng: Bón toàn bộ phân chuồng, lân và vôi bột.
Bón thúc lần 1: Khi cây trồng bén rễ, hồi xanh (từ 3-5 ngày sau khi đưa bầu ra ruộng), bón cách gốc 10 cm với lượng 140-150 kg đạm urê + 60-65 kg kali clorua, kết hợp với tưới nước; hoặc có thể hòa tan đạm, kali với nước để tưới kết hợp với vun vừa và làm cỏ.
Bón thúc lần 2: Khi cây trồng được 5-6 lá, bón với lượng 140-150 kg đạm urê + 60-65 kg kali clorua, kết hợp với tưới nước, làm cỏ và vun cao.
Bón thúc lần 3: Khi cây trồng được 10-11 lá, bón với lượng 140-150 kg đạm urê + 60-70 kg kali clorua, kết hợp với tưới nước, làm cỏ và vun cao để hạn chế đổ ngã trong mùa mưa bão.
2.Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh: Phòng trừ cỏ dại và sâu bệnh hại sớm, đặc biệt là: Sâu keo mùa thu, sâu đục thân, bệnh đốm lá, các bệnh sinh lý do thời tiết...
Đối với các bệnh sinh lý do rét, hạn như huyết dụ, vàng lá… cần chú ý giữ ẩm, bón phân cân đối đặc biệt là lân và kaly để tăng tính chống chịu của cây.
Đối với sâu keo mùa thu: Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, khi mật độ sâu cao sử dụng một trong các loại thuốc như: Lufen extra 100 EC, Enasin 32WP, Ratoin 5WG, Karuba WP, Bitadin WP.... để phun trừ, phun theo hàng, ướt đều cả hai mặt lá và nách lá.
Đối với sâu đục thân: dùng một trong các loại thuốc như: Voliam Targo 063SC, Patox 95SP, Enasin 32WP hoặc thuốc dạng hạt Vibam 5H... để phun hoặc rắc vào gốc cây trồng.
Đối với bệnh đốm lá: Ngắt bỏ lá bệnh khi mới xuất hiện, khi tỷ bệnh hại cao có thể sử dụng một trong các loại thuốc như: Anvil 5SC, Tilt 250ND, Aliette 800WG, Amistar Top 325EC....
z3781257074193_85ac9889481c0ba955a2ad89876b419d.jpg
1. Mở rộng diện tích vụ đông
Giao trách nhiệm cho các đồng chí Trưởng thôn 07 thôn tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của thôn để bà con mở rộng, thêm các loại cây ngắn ngày có giá trị kinh tế cao và các loại rau màu khác. Thường xuyên kiểm tra thăm đồng nắm bắt tình hình sinh trưởng, phát triển, sâu bệnh và tiến độ sản xuất cây vụ đông của bà con nhân dân và định kỳ 01 tuần báo cáo kết quả về tiến độ sản xuất của thôn về bộ phận Nông nghiệp UBND xã.
Vậy UBND xã đề nghị Cấp ủy các Chi bộ, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội trong xã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất quyết tâm hoàn thành kế hoạch đề ra.
(Trịnh Hà)
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT