V/v Chủ động ứng phó với mưa to cục bộ, rét dậm, rét hại

Đăng lúc: 27/12/2022 (GMT+7)
100%

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 30/11,
do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ phổ biến từ 13-16 0C; từ chiều tối và đêm 29/11 đến ngày 30/11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.
Thực hiện Công văn số 4168/UBND-NN ngày 30/11/2022 của UBND huyện Thiệu Hoá v/v chủ động ứng phó với mưa to cục bộ, rét đậm, rét hại. Chủ tịch UBND xã đề nghị các đ/c Trưởng thôn, HTXDVNN xã, các đơn vị có liên quan, tổ chức thực hiện một số nội dung sau:
1. Thường xuyên cập nhật thông tin về dự báo diễn biến thời tiết như mưa lớn cục bộ, rét đậm, rét hại; tăng cường thời lượng phát thanh trên hệ thống phương tiện thông tin xã, thôn để người dân biết và chủ động phòng chống.
2. Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh như hạn chế ra trời lạnh, mặc đủ ấm; không dùng bếp than để sưởi trong phòng kín.
3. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống rét cho người, vật nuôi, cây trồng; hướng dẫn áp dụng các biện pháp kỹ thuật kết hợp với kinh nghiệm truyền thống của người dân địa phương; xây dựng, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện và diễn biến thời tiết.
4. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm chuồng nuôi, chủ động dữ trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói, rét cho gia súc; hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản.
OIP.jpg
5. Chủ động phương án, chuẩn bị lực lượng xung kích, vật tư ... để giúp Nhân dân nhất là các gia đình chính sách, đơn thân, hộ nghèo,… để triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn.
6. Đề nghị 7 thôn, 3 trường học, trạm y tế, Các ngành, đơn vị liên quan chủ động chỉ đạo công tác phòng, chống rét đậm, rét hại, đảm bảo đời sống người dân, an toàn sản xuất.
Căn cứ vào các nội dung trên Chủ tịch UBND xã yêu cầu các đ/c Trưởng thôn, hiệu trưởng 3 nhà trường, trạm y tế và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện những nội dung trên.

(Trịnh Hà)

V/v Chủ động ứng phó với mưa to cục bộ, rét dậm, rét hại

Đăng lúc: 27/12/2022 (GMT+7)
100%

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 30/11,
do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ phổ biến từ 13-16 0C; từ chiều tối và đêm 29/11 đến ngày 30/11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.
Thực hiện Công văn số 4168/UBND-NN ngày 30/11/2022 của UBND huyện Thiệu Hoá v/v chủ động ứng phó với mưa to cục bộ, rét đậm, rét hại. Chủ tịch UBND xã đề nghị các đ/c Trưởng thôn, HTXDVNN xã, các đơn vị có liên quan, tổ chức thực hiện một số nội dung sau:
1. Thường xuyên cập nhật thông tin về dự báo diễn biến thời tiết như mưa lớn cục bộ, rét đậm, rét hại; tăng cường thời lượng phát thanh trên hệ thống phương tiện thông tin xã, thôn để người dân biết và chủ động phòng chống.
2. Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh như hạn chế ra trời lạnh, mặc đủ ấm; không dùng bếp than để sưởi trong phòng kín.
3. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống rét cho người, vật nuôi, cây trồng; hướng dẫn áp dụng các biện pháp kỹ thuật kết hợp với kinh nghiệm truyền thống của người dân địa phương; xây dựng, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện và diễn biến thời tiết.
4. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm chuồng nuôi, chủ động dữ trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói, rét cho gia súc; hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản.
OIP.jpg
5. Chủ động phương án, chuẩn bị lực lượng xung kích, vật tư ... để giúp Nhân dân nhất là các gia đình chính sách, đơn thân, hộ nghèo,… để triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn.
6. Đề nghị 7 thôn, 3 trường học, trạm y tế, Các ngành, đơn vị liên quan chủ động chỉ đạo công tác phòng, chống rét đậm, rét hại, đảm bảo đời sống người dân, an toàn sản xuất.
Căn cứ vào các nội dung trên Chủ tịch UBND xã yêu cầu các đ/c Trưởng thôn, hiệu trưởng 3 nhà trường, trạm y tế và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện những nội dung trên.

(Trịnh Hà)
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT