V/v Phòng trừ ốc Bưu vàng, diệt chuột cho cây lúa vụ Chiêm xuân 2023

Đăng lúc: 28/02/2023 (GMT+7)
100%

Qua kiểm tra, thăm đồng thực tế hiện nay tình hình thời tiết rất thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt; cây lúa đang thời kỳ đẻ nhánh. Để đảm bảo cho cây lúa phát triển và đẻ nhánh tập chung, UBND xã yêu cầu: Các Đ/c Trưởng thôn; HTXDV và bà con nhân dân thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau.

z4144500606253_cac6b4039e2c45895e06d0b7f32e30ee.jpg
1. Về tình hình sâu bệnh:
- Hiện nay Ốc Bưu vàng đang cắn phá ở một số diện tích lúa đồng sâu, đồng vàn, phá hoại diện tích lúa của bà con. Để diệt trừ Ốc Bưu vàng bà con nên bắt thủ công hoặc dùng thuốc để phun trừ như:Clodan supe 700WP; Tictack 13,2 BR; Dioto 250 EC.
- Tình hình chuột cắn phá:UBND xã đã kiểm tra thực tế trên địa bàn toàn xã hiện nay chuột cắn phá nhiều xứ đồng nhất là các vùng đất cao, cồn mã, đường trục chính là nơi trú ẩn của chuột, Vậy UBND xã yêu cầu các thôn đăng ký thuốc diệt chuột qua HTX DVNN và thông báo cho bà con nhân dân tổ chức đánh thuốc chuột đồng loạt để diệt chuột đạt hiệu quả cao nhất.
2. Yêu cầu HTXDVNN:
- Căn cứ vào số lượng thuốc vi sinh các thôn đăng ký lập kế hoạch cung ứng đầy đủ thuốc phục vụ nhân dân diệt chuột đồng bộ trên địa bàn toàn xã.
- Phải phối hợp chặt chẽ với Trạm bơm Nam sông Mã để cung cấp nước tưới kịp thời cho cây lúa tránh để tình trạng cây lúa khô hạn cục bộ và tiêu nước kịp thời khi có tình trạng ngập úng.
Thường xuyên kiểm tra thăm đồng phát hiện các loại sâu bệnh kịp thời để thông báo tuyên truyền và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng cho bà con nhân dân.
Báo cáo kết quả về UBND xã tình hình sản xuất, tình hình sâu bệnh để UBND xã nắm bắt và có các biện pháp chỉ đạo kịp thời.
Đề nghị Đài truyền thanh xã; các Đ/c Trưởng thôn thường xuyên thông báo quy trình chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa để bà con nhân dân trong thôn được nắm bắt và thực hiện tốt.
(TRỊNH HÀ)

V/v Phòng trừ ốc Bưu vàng, diệt chuột cho cây lúa vụ Chiêm xuân 2023

Đăng lúc: 28/02/2023 (GMT+7)
100%

Qua kiểm tra, thăm đồng thực tế hiện nay tình hình thời tiết rất thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt; cây lúa đang thời kỳ đẻ nhánh. Để đảm bảo cho cây lúa phát triển và đẻ nhánh tập chung, UBND xã yêu cầu: Các Đ/c Trưởng thôn; HTXDV và bà con nhân dân thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau.

z4144500606253_cac6b4039e2c45895e06d0b7f32e30ee.jpg
1. Về tình hình sâu bệnh:
- Hiện nay Ốc Bưu vàng đang cắn phá ở một số diện tích lúa đồng sâu, đồng vàn, phá hoại diện tích lúa của bà con. Để diệt trừ Ốc Bưu vàng bà con nên bắt thủ công hoặc dùng thuốc để phun trừ như:Clodan supe 700WP; Tictack 13,2 BR; Dioto 250 EC.
- Tình hình chuột cắn phá:UBND xã đã kiểm tra thực tế trên địa bàn toàn xã hiện nay chuột cắn phá nhiều xứ đồng nhất là các vùng đất cao, cồn mã, đường trục chính là nơi trú ẩn của chuột, Vậy UBND xã yêu cầu các thôn đăng ký thuốc diệt chuột qua HTX DVNN và thông báo cho bà con nhân dân tổ chức đánh thuốc chuột đồng loạt để diệt chuột đạt hiệu quả cao nhất.
2. Yêu cầu HTXDVNN:
- Căn cứ vào số lượng thuốc vi sinh các thôn đăng ký lập kế hoạch cung ứng đầy đủ thuốc phục vụ nhân dân diệt chuột đồng bộ trên địa bàn toàn xã.
- Phải phối hợp chặt chẽ với Trạm bơm Nam sông Mã để cung cấp nước tưới kịp thời cho cây lúa tránh để tình trạng cây lúa khô hạn cục bộ và tiêu nước kịp thời khi có tình trạng ngập úng.
Thường xuyên kiểm tra thăm đồng phát hiện các loại sâu bệnh kịp thời để thông báo tuyên truyền và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng cho bà con nhân dân.
Báo cáo kết quả về UBND xã tình hình sản xuất, tình hình sâu bệnh để UBND xã nắm bắt và có các biện pháp chỉ đạo kịp thời.
Đề nghị Đài truyền thanh xã; các Đ/c Trưởng thôn thường xuyên thông báo quy trình chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa để bà con nhân dân trong thôn được nắm bắt và thực hiện tốt.
(TRỊNH HÀ)
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT