V/v tăng cường công tác quản lý trong kinh doanh, sử dụng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa bàn xã.

Đăng lúc: 01/09/2022 (GMT+7)
100%

Trong thời gian qua, ở nhiều địa phương trên cả nước, lợi dụng những thông tin chưa chính xác, đã xuất hiện các trường hợp kinh doanh, buôn bán, sử dụng các loại vắc xin nhập lậu, vắc xin không rõ nguồn gốc, vắc xin chưa được phép lưu hành, vắc xin kém chất lượng, thậm chí có vắc xin giả..., đặc biệt là các loại vắc xin có ghi phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, nhiều người chăn nuôi thiếu thông tin và mua về sử dụng đó gây ra nhiều thiệt hại cho người chăn nuôi như: gia súc, gia cầm chết sau khi tiêm phòng gây thiệt hại về kinh tế, cá biệt có trường hợp làm bùng phát lây lan dịch bệnh và còn nhiều hậu quả khó lường khác nếu không được quản lý, ngăn chặn, xử lý kịp thời. Để kịp thời ngăn chặn các nguồn vắc xin giả, kém chất lượng, nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa được phép lưu hành..., lưu thông, sử dụng trên địa bàn xã nhằm bảo vệ sản xuất chăn nuôi. Chủ tịch UBND xã yêu cầu các đơn vị thôn tăng cường công tác thông tin thuyên truyền đến người chăn nuôi nắm và thực hiện các nội dung sau:
1. Đối với Thôn:
-Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, khuyến cáo người dân không tham gia kinh doanh, vận chuyển, sử dụng các loại vắc xin giả, kém chất lượng, nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa được phép lưu hành, đặc biệt là các loại vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi không rõ nguồn gốc, chưa được cấp phép lưu hành và không có sự theo dõi, giám sát, đánh giá sau tiêm phòng. Trong các trường hợp phát hiện các cơ sở chăn nuôi sử dụng vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi có hiện tượng lợn ốm, chết phải báo cáo ngay cho trưởng thú y xã và UBND xã để thực hiện các biện pháp ứng phó kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch.
2. Đối với Trưởng Thú Y xã:
- Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm trong việc kinh doanh, buôn bán, sử dụng các loại vắc xin giả, kém chất lượng, nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa được phép lưu hành..., báo cáo về UBND xã để có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
- Thường xuyên hướng dẫn, khuyến cáo vận động người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch như: áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; định kỳ vệ sinh tiêu độc khử trùng; tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đúng thời gian, đúng các loại vắc xin được cơ quan thú y khuyến cáo, hướng dẫn sử dụng.
2-165348.jpg
Tình hình dịch bệnh trên cả nước hiện nay diễn biến rất phức tạp, công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm là rất cấp thiết, Chủ tịch UBND yêu cầu các thôn và nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bằng biện pháp tiêm phòng gia súc gia cầm đợt 2/2022 trên địa bàn toàn xã.
(Trịnh Hà)

V/v tăng cường công tác quản lý trong kinh doanh, sử dụng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa bàn xã.

Đăng lúc: 01/09/2022 (GMT+7)
100%

Trong thời gian qua, ở nhiều địa phương trên cả nước, lợi dụng những thông tin chưa chính xác, đã xuất hiện các trường hợp kinh doanh, buôn bán, sử dụng các loại vắc xin nhập lậu, vắc xin không rõ nguồn gốc, vắc xin chưa được phép lưu hành, vắc xin kém chất lượng, thậm chí có vắc xin giả..., đặc biệt là các loại vắc xin có ghi phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, nhiều người chăn nuôi thiếu thông tin và mua về sử dụng đó gây ra nhiều thiệt hại cho người chăn nuôi như: gia súc, gia cầm chết sau khi tiêm phòng gây thiệt hại về kinh tế, cá biệt có trường hợp làm bùng phát lây lan dịch bệnh và còn nhiều hậu quả khó lường khác nếu không được quản lý, ngăn chặn, xử lý kịp thời. Để kịp thời ngăn chặn các nguồn vắc xin giả, kém chất lượng, nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa được phép lưu hành..., lưu thông, sử dụng trên địa bàn xã nhằm bảo vệ sản xuất chăn nuôi. Chủ tịch UBND xã yêu cầu các đơn vị thôn tăng cường công tác thông tin thuyên truyền đến người chăn nuôi nắm và thực hiện các nội dung sau:
1. Đối với Thôn:
-Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, khuyến cáo người dân không tham gia kinh doanh, vận chuyển, sử dụng các loại vắc xin giả, kém chất lượng, nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa được phép lưu hành, đặc biệt là các loại vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi không rõ nguồn gốc, chưa được cấp phép lưu hành và không có sự theo dõi, giám sát, đánh giá sau tiêm phòng. Trong các trường hợp phát hiện các cơ sở chăn nuôi sử dụng vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi có hiện tượng lợn ốm, chết phải báo cáo ngay cho trưởng thú y xã và UBND xã để thực hiện các biện pháp ứng phó kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch.
2. Đối với Trưởng Thú Y xã:
- Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm trong việc kinh doanh, buôn bán, sử dụng các loại vắc xin giả, kém chất lượng, nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa được phép lưu hành..., báo cáo về UBND xã để có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
- Thường xuyên hướng dẫn, khuyến cáo vận động người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch như: áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; định kỳ vệ sinh tiêu độc khử trùng; tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đúng thời gian, đúng các loại vắc xin được cơ quan thú y khuyến cáo, hướng dẫn sử dụng.
2-165348.jpg
Tình hình dịch bệnh trên cả nước hiện nay diễn biến rất phức tạp, công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm là rất cấp thiết, Chủ tịch UBND yêu cầu các thôn và nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bằng biện pháp tiêm phòng gia súc gia cầm đợt 2/2022 trên địa bàn toàn xã.
(Trịnh Hà)
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT