V/v triển khai thực hiện các biện pháp tiêu úng và bảo vệ sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện gieo trồng cây trồng vụ Đông.

Đăng lúc: 30/09/2022 (GMT+7)
100%

Trong 2 ngày vừa qua do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4 kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc và Trung Trung Bộ, trên địa bàn huyện Thiệu Hóa có mưa vừa, mưa to với tổng lượng đo được trên địa bàn huyện phổ biến từ 55 - 97mm. Dự báo trong những ngày tới tiếp tục có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa có khả năng đạt từ 100-200 mm
Thực hiện CV số 3476/UBND-NN của UBND huyện Thiệu Hoá ngày 30/9/2022 v/v đôn đốc triển khai thực hiện các biện pháp tiêu úng và bảo vệ sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện gieo trồng cây trồng vụ Đông.
Thực hiện công điện số 09/CĐ-UBND của UBND huyện Thiệu Hoá ngày 28/9/2022 V/v tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4 và phòng chống ngập úng, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi. Do ảnh hưởng của bão từ đêm 27 đến ngày 30/9/2022 khu vực tỉnh Thanh Hóa xảy ra một đợt mưa vừa đến mưa to, cục bộ mưa rất to, tổng lượng mưa có khả năng đạt từ 200 - 300mm/đợt. Chủ tịch UBND xã yêu cầu các đ/c cấp uỷ các thôn tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND xã và thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Đối với trưởng thôn các thôn:
-Theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ; huy động vận động hộ có diện tích chưa gặt, đâú mối máy móc thu hoạch nhanh diện tích lúa vụ Thu Mùa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ngoài bãi sông, khu vực thấp trũng để chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn…; tổ chức cắt tỉa cành cây, chằng chống, nhà ở, các công trình công cộng, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho Nhân dân trong khu vực chịu ảnh hưởng.
-Điều động lực lượng tổ bảo nông chủ động thăm đồng, tháo thoát nước diện tích trồng vụ đông, đảm bảo và bảo vệ diện tích trồng vụ đông cho nhân dân.
e742c4bf29632498ed1a53544793caf3.jpg
2. Đối với HTX DV nông nghiệp:
Sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các công trình được giao quản lý và phương án tiêu úng bảo vệ sản xuất chưa gặt và diện tích vụ đông tháo thoát nước khi có mưa, lũ xảy ra.
f32d72d76b1059fa208a1e0918424416.jpg
3.Đối với Đài truyền thanh và Ban văn hoá xã.
Thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo tình hình diễn biến của thời tiết để các đơn vị, ban ngành và Nhân dân biết, chủ động ứng phó, khắc phục hiệu quả điều kiện bất lợi do thời tiết gây ra.
Trên đây là thông báo ứng phó với cơn bão số 4, phòng chống gập úng bảo vệ hoa màu và tài sản của nhân dân. Đề nghị cấp uỷ các thôn quan tâm và thực hiện nội dung thông báo trên, nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo về ban thường trực xã để giải quyết sớm nhất do thời tiết gây ra.
(Trịnh Hà)

V/v triển khai thực hiện các biện pháp tiêu úng và bảo vệ sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện gieo trồng cây trồng vụ Đông.

Đăng lúc: 30/09/2022 (GMT+7)
100%

Trong 2 ngày vừa qua do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4 kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc và Trung Trung Bộ, trên địa bàn huyện Thiệu Hóa có mưa vừa, mưa to với tổng lượng đo được trên địa bàn huyện phổ biến từ 55 - 97mm. Dự báo trong những ngày tới tiếp tục có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa có khả năng đạt từ 100-200 mm
Thực hiện CV số 3476/UBND-NN của UBND huyện Thiệu Hoá ngày 30/9/2022 v/v đôn đốc triển khai thực hiện các biện pháp tiêu úng và bảo vệ sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện gieo trồng cây trồng vụ Đông.
Thực hiện công điện số 09/CĐ-UBND của UBND huyện Thiệu Hoá ngày 28/9/2022 V/v tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4 và phòng chống ngập úng, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi. Do ảnh hưởng của bão từ đêm 27 đến ngày 30/9/2022 khu vực tỉnh Thanh Hóa xảy ra một đợt mưa vừa đến mưa to, cục bộ mưa rất to, tổng lượng mưa có khả năng đạt từ 200 - 300mm/đợt. Chủ tịch UBND xã yêu cầu các đ/c cấp uỷ các thôn tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND xã và thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Đối với trưởng thôn các thôn:
-Theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ; huy động vận động hộ có diện tích chưa gặt, đâú mối máy móc thu hoạch nhanh diện tích lúa vụ Thu Mùa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ngoài bãi sông, khu vực thấp trũng để chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn…; tổ chức cắt tỉa cành cây, chằng chống, nhà ở, các công trình công cộng, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho Nhân dân trong khu vực chịu ảnh hưởng.
-Điều động lực lượng tổ bảo nông chủ động thăm đồng, tháo thoát nước diện tích trồng vụ đông, đảm bảo và bảo vệ diện tích trồng vụ đông cho nhân dân.
e742c4bf29632498ed1a53544793caf3.jpg
2. Đối với HTX DV nông nghiệp:
Sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các công trình được giao quản lý và phương án tiêu úng bảo vệ sản xuất chưa gặt và diện tích vụ đông tháo thoát nước khi có mưa, lũ xảy ra.
f32d72d76b1059fa208a1e0918424416.jpg
3.Đối với Đài truyền thanh và Ban văn hoá xã.
Thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo tình hình diễn biến của thời tiết để các đơn vị, ban ngành và Nhân dân biết, chủ động ứng phó, khắc phục hiệu quả điều kiện bất lợi do thời tiết gây ra.
Trên đây là thông báo ứng phó với cơn bão số 4, phòng chống gập úng bảo vệ hoa màu và tài sản của nhân dân. Đề nghị cấp uỷ các thôn quan tâm và thực hiện nội dung thông báo trên, nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo về ban thường trực xã để giải quyết sớm nhất do thời tiết gây ra.
(Trịnh Hà)
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT