Về việc nghiêm cấm thả rông chó mèo, trâu bò trên địa bàn xã

Đăng lúc: 02/11/2022 (GMT+7)
100%

Để hưởng ứng phong trào toàn chung sức, chung tay xây dựng NTM, từng bước xây dựng xã nhà thành một xã xanh, sạch, đẹp và văn minh, nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn giao thông, gìn giữ cảnh quan môi trường công cộng, bảo vệ cây xanh, lập lại trật tự mỹ quan trên địa bàn xã, các hộ gia đình trên toàn địa bàn xã đã tham gia ký cam kết về “thực hiện quy chế bảo vệ môi trường, hành lang an toàn giao thông” Qua kiểm tra của UBND xã, trên địa bàn xã nhân dân vẫn còn xảy ra tình trạng chăn thả gia súc, động vật nuôi thả rông ngoài đường và tại những nơi công cộng, gây cản chở giao thông, mất trật tự mỹ quan, ô nhiễm môi trường. Đặc biệt ngần đây việc thả rông chó, trâu bò phóng uế ra đường giao thông còn nhiều. Ủy ban nhân dân xã Thiệu Giangthông báo để các hộ gia đình có chăn nuôi chó mèo, trâu bò thực hiện tốt một số các nội dung như sau:
fc13b277d235400670813504b23735a5.jpg
(Hình ảnh Đoàn Thiệu Giang đến thăm cảnh quan môi trường tại xã Thiệu Trung)
1.Nghiêm cấm không được thả rông chó rađường, cột gia súc,động vật nuôi nơi công cộng, khu dân cư, trụ sở các cơ quan đóng trên địa bàn xã. Khi tiến hành chăn, thả, vận chuyển gia súc, động vật nuôi phải đảm bảo gia súc có dây xỏ mũi hoặc dây buộc cổ và phải có dụng cụ chứa chất thải kèm theo. Trường hợp để gia súc phóng uế bừa bãi trên các trên các tuyến đường giao thông nơi công cộng, khu dân cư, trụ sở các cơ quan thì chủ gia súc có trách nhiệm dọn dẹp sạch sẽ chất thải của gia súc.
5d0506f2f470f999c9a274a58e71b62a.jpg
(hình ảnh: Đoàn Thiệu Giang thăm cảnh quan môi trường tại xã Thiệu Viên.)
2. Thường xuyên làm tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phế thải, để rác thải đúng nơi quy định, không vứt rác thải bừa bãi, không mang rác thải ra đường trước ngày thôn thu gom rác thải, đảm bảo giao thông đường làng, ngõ xóm xanh- sạch -đẹp.
3. Không xả nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi chưa qua xử lý ra hệ thống rãnh tiêu thoát chung.
4. Thường xuyên làm tốt các quy định về bảo vệ môi trường của thôn được quy định trong hương ước. Làm tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phế thải, để rác đúng nơi quy định, không vứt rác thải bừa bãi, không đốt rác thải trên các trục đường giao thông. Không xả nước sinh hoạt ra hệ thống mương tiêu của thôn.
5. Không đốt rác, phế thãi bừa bãi trong khu dân cư và trên các trục đường giao thông.
6. Xây bịt cửa đánh phân quay ra đường, không được đổ phân ra đường giao thông đảm bảo vệ sinh môi trường chung.
7. Khôngđể ống dẫn nước mưatrên mái chảy trực tiếp xuống đường giao thông, không để nước sinh hoạt, nước mưa từ hộ chảy trực tiếp ra đường giao thông.
8.Không dựng lều quán, lợp mái che lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh buôn bán làm ảnh hưởng đến an toàngiao thông, trong thời gian xây dựng công trình nhà ở, các công trình khác, không tập kết vật liệu làm cản trở giao thông, không để vật liệu dài ngày trên lề đường trong thời gian xây dựng công trình.
9.Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo đúng quy định tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 25/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, an toàn xã hội.
10.Ban công an xã có trách nhiệm phối hợp cùng các bộ phận, các ban, ngành, các thôn thường xuyên kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính, tham mưu gia quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
11.Ban văn hóa, đài truyền thanh xã hàng ngày thông tin tuyên truyền phổ biến nội dung này trên hệ thống đài truyền thanh của xã để cán bộ, cá nhân, hộ gia đình biết và thực hiện. Đồng thời đăng tải nội dung thông báo này (Kèm theo danh mục các hành vi chăn thả gia súc, động vật nuôi vi phạm các quy định của pháp luật) trên trang thông tin điện tử của xã.
12. Đối với các thôn thường xuyên phổ biến rộng rãi nội dung thông báo này trên hệ thống loa truyền thanh của thôn, các cuộc họp trong khu dân cư đồng thời niêm yết nội dung thông báo này(Kèm theo danh mục các hành vi chăn thả gia súc, động vật nuôi vi phạm các quy định của pháp luật) tại nhà văn hóa để tổ chức, cá nhân và nhân dân biết thực hiện.
080de424e9fa11cc5a8ff20644c24350.jpg
(hình ảnh: Đoàn thăm cảnh quan môi trường tại xã Thiệu Long)
Nhận được thông báo này yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có liên quan nghiêm túc thực hiện nghiêm thông báo này.
Trịnh Hà

Về việc nghiêm cấm thả rông chó mèo, trâu bò trên địa bàn xã

Đăng lúc: 02/11/2022 (GMT+7)
100%

Để hưởng ứng phong trào toàn chung sức, chung tay xây dựng NTM, từng bước xây dựng xã nhà thành một xã xanh, sạch, đẹp và văn minh, nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn giao thông, gìn giữ cảnh quan môi trường công cộng, bảo vệ cây xanh, lập lại trật tự mỹ quan trên địa bàn xã, các hộ gia đình trên toàn địa bàn xã đã tham gia ký cam kết về “thực hiện quy chế bảo vệ môi trường, hành lang an toàn giao thông” Qua kiểm tra của UBND xã, trên địa bàn xã nhân dân vẫn còn xảy ra tình trạng chăn thả gia súc, động vật nuôi thả rông ngoài đường và tại những nơi công cộng, gây cản chở giao thông, mất trật tự mỹ quan, ô nhiễm môi trường. Đặc biệt ngần đây việc thả rông chó, trâu bò phóng uế ra đường giao thông còn nhiều. Ủy ban nhân dân xã Thiệu Giangthông báo để các hộ gia đình có chăn nuôi chó mèo, trâu bò thực hiện tốt một số các nội dung như sau:
fc13b277d235400670813504b23735a5.jpg
(Hình ảnh Đoàn Thiệu Giang đến thăm cảnh quan môi trường tại xã Thiệu Trung)
1.Nghiêm cấm không được thả rông chó rađường, cột gia súc,động vật nuôi nơi công cộng, khu dân cư, trụ sở các cơ quan đóng trên địa bàn xã. Khi tiến hành chăn, thả, vận chuyển gia súc, động vật nuôi phải đảm bảo gia súc có dây xỏ mũi hoặc dây buộc cổ và phải có dụng cụ chứa chất thải kèm theo. Trường hợp để gia súc phóng uế bừa bãi trên các trên các tuyến đường giao thông nơi công cộng, khu dân cư, trụ sở các cơ quan thì chủ gia súc có trách nhiệm dọn dẹp sạch sẽ chất thải của gia súc.
5d0506f2f470f999c9a274a58e71b62a.jpg
(hình ảnh: Đoàn Thiệu Giang thăm cảnh quan môi trường tại xã Thiệu Viên.)
2. Thường xuyên làm tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phế thải, để rác thải đúng nơi quy định, không vứt rác thải bừa bãi, không mang rác thải ra đường trước ngày thôn thu gom rác thải, đảm bảo giao thông đường làng, ngõ xóm xanh- sạch -đẹp.
3. Không xả nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi chưa qua xử lý ra hệ thống rãnh tiêu thoát chung.
4. Thường xuyên làm tốt các quy định về bảo vệ môi trường của thôn được quy định trong hương ước. Làm tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phế thải, để rác đúng nơi quy định, không vứt rác thải bừa bãi, không đốt rác thải trên các trục đường giao thông. Không xả nước sinh hoạt ra hệ thống mương tiêu của thôn.
5. Không đốt rác, phế thãi bừa bãi trong khu dân cư và trên các trục đường giao thông.
6. Xây bịt cửa đánh phân quay ra đường, không được đổ phân ra đường giao thông đảm bảo vệ sinh môi trường chung.
7. Khôngđể ống dẫn nước mưatrên mái chảy trực tiếp xuống đường giao thông, không để nước sinh hoạt, nước mưa từ hộ chảy trực tiếp ra đường giao thông.
8.Không dựng lều quán, lợp mái che lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh buôn bán làm ảnh hưởng đến an toàngiao thông, trong thời gian xây dựng công trình nhà ở, các công trình khác, không tập kết vật liệu làm cản trở giao thông, không để vật liệu dài ngày trên lề đường trong thời gian xây dựng công trình.
9.Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo đúng quy định tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 25/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, an toàn xã hội.
10.Ban công an xã có trách nhiệm phối hợp cùng các bộ phận, các ban, ngành, các thôn thường xuyên kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính, tham mưu gia quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
11.Ban văn hóa, đài truyền thanh xã hàng ngày thông tin tuyên truyền phổ biến nội dung này trên hệ thống đài truyền thanh của xã để cán bộ, cá nhân, hộ gia đình biết và thực hiện. Đồng thời đăng tải nội dung thông báo này (Kèm theo danh mục các hành vi chăn thả gia súc, động vật nuôi vi phạm các quy định của pháp luật) trên trang thông tin điện tử của xã.
12. Đối với các thôn thường xuyên phổ biến rộng rãi nội dung thông báo này trên hệ thống loa truyền thanh của thôn, các cuộc họp trong khu dân cư đồng thời niêm yết nội dung thông báo này(Kèm theo danh mục các hành vi chăn thả gia súc, động vật nuôi vi phạm các quy định của pháp luật) tại nhà văn hóa để tổ chức, cá nhân và nhân dân biết thực hiện.
080de424e9fa11cc5a8ff20644c24350.jpg
(hình ảnh: Đoàn thăm cảnh quan môi trường tại xã Thiệu Long)
Nhận được thông báo này yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có liên quan nghiêm túc thực hiện nghiêm thông báo này.
Trịnh Hà
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT