Đăng lúc 4 ngày trước · 31 lượt xem

Tuyên truyền Thực hiện các biện pháp đảm bảo kiểm soát lây nhiễm Covid-19 Địa bàn xã

Thời gian qua UBND – BCĐ phòng chống Covid-19 trên địa bàn xã đã tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm quản lý chặt chẽ các đối tượng cách ly tại nhà

Đăng lúc 1 tháng trước · 41 lượt xem
Đăng lúc 1 tháng trước · 71 lượt xem
Đăng lúc 2 tháng trước · 74 lượt xem
Đăng lúc 2 tháng trước · 77 lượt xem
Đăng lúc 2 tháng trước · 39 lượt xem
Đăng lúc 2 tháng trước · 52 lượt xem
Đăng lúc 2 tháng trước · 54 lượt xem
Đăng lúc 2 tháng trước · 44 lượt xem
Đăng lúc 2 tháng trước · 36 lượt xem
 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT