Xã Thiệu Giang tổ chức  khám sơ tuyển Nghĩa vụ quân sự năm 2022

Xã Thiệu Giang tổ chức khám sơ tuyển Nghĩa vụ quân sự năm 2022

Ngày 25/10/2022, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Thiệu Giang đã tổ chức khám sơ tuyển NVQS năm 2022 cho các nam thanh niên trong độ tuổi NVQS của địa phương

Xã Thiệu Giang tổ chức khám sơ tuyển Nghĩa vụ quân sự năm 2022

Ngày 25/10/2022, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Thiệu Giang đã tổ chức khám sơ tuyển NVQS năm 2022 cho các nam thanh niên trong độ tuổi NVQS của địa phương

Đăng lúc 1 tháng trước · 97 lượt xem

Nhân Dân Thôn 2 hưởng ứng phong trào hiến đất mở rộng đường trong xây dựng nông thôn mới

Nhân Dân Thôn 2 hưởng ứng phong trào hiến đất mở rộng đường trong xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc 6 ngày trước · 17 lượt xem
Đăng lúc 1 tháng trước · 66 lượt xem
Đăng lúc 2 tháng trước · 45 lượt xem
Đăng lúc 4 tháng trước · 87 lượt xem
Đăng lúc 4 tháng trước · 81 lượt xem
Đăng lúc 4 tháng trước · 67 lượt xem
Đăng lúc 4 tháng trước · 63 lượt xem
Đăng lúc 4 tháng trước · 79 lượt xem
Đăng lúc 4 tháng trước · 44 lượt xem
 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT