THÔNG BÁO Lịch và nội dung làm việc của Đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Thiệu Giang

Tin tức sự kiện

THÔNG BÁO Lịch và nội dung làm việc của Đoàn kiểm tra vệ...THÔNG BÁO Lịch và nội dung làm việc của Đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Thiệu Giang
V/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp...V/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống dịch Cúm gia cầm trên địa bàn xã.
THÔNG BÁO “Thực hiện quy định về thu gom rác thải sinh hoạt”THÔNG BÁO “Thực hiện quy định về thu gom rác thải sinh hoạt”
TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC BẢO ĐẢM ATTP VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH...TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC BẢO ĐẢM ATTP VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM
BÀI TUYÊN TRUYỀN Đảm bảo an toàn thực phẩm với trồng trọt,...BÀI TUYÊN TRUYỀN Đảm bảo an toàn thực phẩm với trồng trọt, chăn nuôi nhỏ lẻ
BÀI TUYÊN TRUYỀN Thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm để... BÀI TUYÊN TRUYỀN Thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm để giữ gìn sức khỏe gia đình
BÀI TUYÊN TRUYỀN Cách phòng tránh ngộ độc thực phẩmBÀI TUYÊN TRUYỀN Cách phòng tránh ngộ độc thực phẩm
Bài tuyên truyền Bài tuyên truyền đảm bảo về vệ sinh ATTP...Bài tuyên truyền Bài tuyên truyền đảm bảo về vệ sinh ATTP khi thời tiết giao mùa.
 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT