Bài tuyên truyền về nghiêm cấm thả gia súc không đúng noi quy định

Bài tuyên truyền về nghiêm cấm thả gia súc không đúng noi quy định

Tin tức sự kiện

Bài tuyên truyền về nghiêm cấm thả gia súc không đúng noi...Bài tuyên truyền về nghiêm cấm thả gia súc không đúng noi quy định
Bài tuyên truyền về Bảo vệ môi trườngBài tuyên truyền về Bảo vệ môi trường
Thực hiện liên thông TTHCThực hiện liên thông TTHC
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND xã Thiệu GiangLịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND xã Thiệu Giang
phát triển kinh têphát triển kinh tê
Tuyển truyền Covid-19Tuyển truyền Covid-19
Thường trực HĐND huyện giám sát việc triển khai thực hiện...Thường trực HĐND huyện giám sát việc triển khai thực hiện và tổ chức thi công một số dự án trên địa bàn do UBND làm chủ đầu tư.
Hội nghị Triển khai sản xuất vụ đông 2019-2020Hội nghị Triển khai sản xuất vụ đông 2019-2020

An ninh quốc phòng

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 4

Sáng Ngày 6/9, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2017 cho đối tượng 4. Tham gia lớp học là các cán bộ, công chức, viên chức, thuộc các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, giáo viên các trường THPT trên địa bàn.