Lễ ký kết hợp tác về viễn thông -công nghệ thông tin giai đoạn 2017-2020 và khai trương cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hoá.

Đăng lúc: 23/11/2017 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 27/10/2017, UBND huyện Thiệu Hoá và VNPT Thanh Hoá đã tổ chức lễ ký kết hợp tác về viễn thông -công nghệ thông tin giai đoạn 2017-2020 và khai trương cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hoá.

le ky 2.jpg

Dự Lễ khai trương, về phía VNPT Thanh Hóa có đồng chí Lê Nhân Thử – Trưởng Đại diện VNPT tại Thanh Hóa, Giám đốc VNPT Thanh Hóa cùng các đồng chí Lãnh đạo VNPT Thanh Hóa, Trung tâm Kinh doanh VNPT - Thanh Hóa, TTVT Thiệu Hóa.
Về phía huyện Thiệu Hoá có đồng chí: Hoàng văn Toản – TUV - Bí thư Huyện ủy, Lê Xuân Đào - UVBTV Huyện ủy - PCT UBND huyện, lãnh đạo MTTQ huyện, các Ban xây dựng Đảng; các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Ban biên tậpcổng thông tin huyện Thiệu Hoá, trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, phóng viên Đài truyền thanh Thiệu Hoá.
Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ về chính phủ điện tử nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế và kế hoạch ngày 15/2/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, Chương trình thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông - công nghệ thông tin giữa UBND tỉnh thanh Hóa và Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam, huyện Thiệu Hóa phối hợp với VNPT Thanh Hóa thành lập cổng thông tin huyện Thiệu Hóa và đi vào hoạt động.
Cổng thông tin điều hành của cấp ủy, chính quyền huyện Thiệu Hóa tại địa chỉhttp://thieuhoa.gov.vnnhằm mục đích phục vụ công tácquảng bá, cung cấp thông tin;chỉ đạo, điều hành, quản lý của Huyện ủy, UBND huyện, cung cấp đầy đủ thông tin cho người dân và doanh nghiệp; từng bước đẩu mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước từ huyện đến xã, tạo bước đột phá trong cải cách hành chính công của huyện. Bên cạnh đó phản ánh đầy đủ tin tức, hoạt động động, công tác của Huyện ủy, UBND huyện, các ngành, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong huyện; đăng tải hình ảnh, clip quảng bá hình ảnh của huyện.
ong dao 1.jpg

Đồng chí Lê Xuân Đào - UVBTHU- PCT UBND huyện phát biểu tại lễ ký kết
Phát biểu tại lễ ký kết đồng chí Lê Xuân Đào - UVBTV huyện ủy - Phó chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao những nỗ lực và sự phối hợp hiệu quả của Viễn thông Thanh Hóa và huyện Thiệu Hóa trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Cổng thông tin điện tử phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn. Đồng chí đề nghị VNPT Thanh Hóa cần tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng kịp thời với sự phát triển kinh tế xã hội của huyện và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước, từng bước xây dựng Chính quyền điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền rộng rãi để người dân được biết, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp cũng như công tác chỉ đạo điều hành của huyện, hướng đến xây dựng "Chính quyền điện tử". Ban biên tập Cổng thông tin điện tử cần nêu cao vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt quy chế làm việc, quản lý, khai thác và vận hành, kịp thời tổng hợp, đăng tải những thông tin cũng như các văn bản chỉ đạo của huyện trên Cổng thông tin điện tử một cách kịp thời, chính xác, ban hành quy chế hoạt động cụ thể để phát huy tối đa hiệu quả của cổng thông tin điện tử trong điều hành công việc và đăng tải thông tin hoạt động của huyện.

ky.jpg

Huyện Thiệu Hóa và VNPT Thanh Hóa ký kết hợp tác về viễn thông, giai đoạn 2017- 2020

Cũng tại lễ ký kết, đại diện VNPT Thanh Hóa đã trao 10 triệu đồng cho quỹ khuyến học huyện và 10 triệu đồng cho chi hội khuyến học cơ quan UBND huyện.

trao học bong.jpg

VNPT Thanh Hóa trao tặng quỹ cho Hội khuyến học huyện và Hội khuyến học cơ quan UBND huyện

Thanh Mai
Đài truyền thanh

Lễ ký kết hợp tác về viễn thông -công nghệ thông tin giai đoạn 2017-2020 và khai trương cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hoá.

Đăng lúc: 23/11/2017 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 27/10/2017, UBND huyện Thiệu Hoá và VNPT Thanh Hoá đã tổ chức lễ ký kết hợp tác về viễn thông -công nghệ thông tin giai đoạn 2017-2020 và khai trương cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hoá.

le ky 2.jpg

Dự Lễ khai trương, về phía VNPT Thanh Hóa có đồng chí Lê Nhân Thử – Trưởng Đại diện VNPT tại Thanh Hóa, Giám đốc VNPT Thanh Hóa cùng các đồng chí Lãnh đạo VNPT Thanh Hóa, Trung tâm Kinh doanh VNPT - Thanh Hóa, TTVT Thiệu Hóa.
Về phía huyện Thiệu Hoá có đồng chí: Hoàng văn Toản – TUV - Bí thư Huyện ủy, Lê Xuân Đào - UVBTV Huyện ủy - PCT UBND huyện, lãnh đạo MTTQ huyện, các Ban xây dựng Đảng; các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Ban biên tậpcổng thông tin huyện Thiệu Hoá, trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, phóng viên Đài truyền thanh Thiệu Hoá.
Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ về chính phủ điện tử nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế và kế hoạch ngày 15/2/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, Chương trình thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông - công nghệ thông tin giữa UBND tỉnh thanh Hóa và Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam, huyện Thiệu Hóa phối hợp với VNPT Thanh Hóa thành lập cổng thông tin huyện Thiệu Hóa và đi vào hoạt động.
Cổng thông tin điều hành của cấp ủy, chính quyền huyện Thiệu Hóa tại địa chỉhttp://thieuhoa.gov.vnnhằm mục đích phục vụ công tácquảng bá, cung cấp thông tin;chỉ đạo, điều hành, quản lý của Huyện ủy, UBND huyện, cung cấp đầy đủ thông tin cho người dân và doanh nghiệp; từng bước đẩu mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước từ huyện đến xã, tạo bước đột phá trong cải cách hành chính công của huyện. Bên cạnh đó phản ánh đầy đủ tin tức, hoạt động động, công tác của Huyện ủy, UBND huyện, các ngành, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong huyện; đăng tải hình ảnh, clip quảng bá hình ảnh của huyện.
ong dao 1.jpg

Đồng chí Lê Xuân Đào - UVBTHU- PCT UBND huyện phát biểu tại lễ ký kết
Phát biểu tại lễ ký kết đồng chí Lê Xuân Đào - UVBTV huyện ủy - Phó chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao những nỗ lực và sự phối hợp hiệu quả của Viễn thông Thanh Hóa và huyện Thiệu Hóa trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Cổng thông tin điện tử phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn. Đồng chí đề nghị VNPT Thanh Hóa cần tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng kịp thời với sự phát triển kinh tế xã hội của huyện và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước, từng bước xây dựng Chính quyền điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền rộng rãi để người dân được biết, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp cũng như công tác chỉ đạo điều hành của huyện, hướng đến xây dựng "Chính quyền điện tử". Ban biên tập Cổng thông tin điện tử cần nêu cao vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt quy chế làm việc, quản lý, khai thác và vận hành, kịp thời tổng hợp, đăng tải những thông tin cũng như các văn bản chỉ đạo của huyện trên Cổng thông tin điện tử một cách kịp thời, chính xác, ban hành quy chế hoạt động cụ thể để phát huy tối đa hiệu quả của cổng thông tin điện tử trong điều hành công việc và đăng tải thông tin hoạt động của huyện.

ky.jpg

Huyện Thiệu Hóa và VNPT Thanh Hóa ký kết hợp tác về viễn thông, giai đoạn 2017- 2020

Cũng tại lễ ký kết, đại diện VNPT Thanh Hóa đã trao 10 triệu đồng cho quỹ khuyến học huyện và 10 triệu đồng cho chi hội khuyến học cơ quan UBND huyện.

trao học bong.jpg

VNPT Thanh Hóa trao tặng quỹ cho Hội khuyến học huyện và Hội khuyến học cơ quan UBND huyện

Thanh Mai
Đài truyền thanh

 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT