Tuổi trẻ Thiệu Giang

Đăng lúc: 12/10/2020 (GMT+7)
100%

Tuổi trẻ Thiệu Giang

Chiều ngày hôm nay được sự quan tâm của Tỉnh đoàn Thanh Hóa và Huyện đoàn Thiệu Hóa đã hỗ trợ cho đội TNXK xã Thiệu Giang một số trang thiết bị phục vụ cho công tác dọn vệ sinh. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với đối với CLB cũng như phong trào của đoàn xã Thiệu Giang. Một lần nữa thay mặt cho CLB TNXK xã Thiệu Giang xin cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh Đoàn Thanh Hóa cũng như Huyện Đoàn Thiệu Hoá.

- Ngay sau khi nhận bàn giao trang thiết bị thì CLB cũng đã tổ chức dọn vệ sinh khu vực UBND xã bằng các thiết bị được hỗ trợ này.

https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/s600x600/118909389_349363386243996_1865521118909568188_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=j52Ok__TXKEAX9DBGkj&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&tp=7&oh=65acf20d6edb1e29b16beaa3d5c8d3cc&oe=5FA9A6DA

https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/s600x600/119072403_349363539577314_2919107907431388589_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=CiVlPf-v_QkAX93UgAF&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&tp=7&oh=1ea213e70b3904ffb8a6cb2e83fa491b&oe=5FA799CA

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/s600x600/119040150_349363419577326_3358781250371664721_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=UW_RbMCcYHQAX_WHjvF&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&tp=7&oh=90a751a09763a8ee1959642e87ebd15b&oe=5FA9BE36

https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/s600x600/119030006_349363569577311_7032511193000080536_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=3pX_j_ichRYAX8wpL3h&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&tp=7&oh=0038da393f3de3da98b29fd1c981ed1e&oe=5FA7938F

+3

Tuổi trẻ Thiệu Giang

Đăng lúc: 12/10/2020 (GMT+7)
100%

Tuổi trẻ Thiệu Giang

Chiều ngày hôm nay được sự quan tâm của Tỉnh đoàn Thanh Hóa và Huyện đoàn Thiệu Hóa đã hỗ trợ cho đội TNXK xã Thiệu Giang một số trang thiết bị phục vụ cho công tác dọn vệ sinh. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với đối với CLB cũng như phong trào của đoàn xã Thiệu Giang. Một lần nữa thay mặt cho CLB TNXK xã Thiệu Giang xin cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh Đoàn Thanh Hóa cũng như Huyện Đoàn Thiệu Hoá.

- Ngay sau khi nhận bàn giao trang thiết bị thì CLB cũng đã tổ chức dọn vệ sinh khu vực UBND xã bằng các thiết bị được hỗ trợ này.

https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/s600x600/118909389_349363386243996_1865521118909568188_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=j52Ok__TXKEAX9DBGkj&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&tp=7&oh=65acf20d6edb1e29b16beaa3d5c8d3cc&oe=5FA9A6DA

https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/s600x600/119072403_349363539577314_2919107907431388589_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=CiVlPf-v_QkAX93UgAF&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&tp=7&oh=1ea213e70b3904ffb8a6cb2e83fa491b&oe=5FA799CA

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/s600x600/119040150_349363419577326_3358781250371664721_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=UW_RbMCcYHQAX_WHjvF&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&tp=7&oh=90a751a09763a8ee1959642e87ebd15b&oe=5FA9BE36

https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/s600x600/119030006_349363569577311_7032511193000080536_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=3pX_j_ichRYAX8wpL3h&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&tp=7&oh=0038da393f3de3da98b29fd1c981ed1e&oe=5FA7938F

+3

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT