KẾ HOẠCH Xây dựng sân chơi thiếu nhi, lắp đặt các dụng cụ thể thao, vận động thể chất ngoài trời tại các thôn trên địa bàn xã đến năm 2025

Đăng lúc: 21/11/2022 (GMT+7)
100%

ĐẢNG BỘ HUYỆN THIỆU HOÁ
ĐẢNG UỶ XÃ THIỆU GIANG
*
Số - KH/BCH
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Thiệu Giang, ngày tháng 9 năm 2022
KẾ HOẠCH
Xây dựng sân chơi thiếu nhi, lắp đặt các dụng cụ thể thao, vận động thể chất ngoài trời tại các thôn trên địa bàn xã đến năm 2025
Thực hiện Thông báo số 586-TB/HU ngày 14/9/2022 về thông báo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về kế hoạch xây dựng sân chơi thiếu nhi, lắp đặt các dụng cụ thể thao, vận động thể chất ngoài trời tại các thôn, tiểu khu trên địa bàn toàn huyện đến năm 2025.
Để góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã, đặc biệt là xây dựng, hoàn thiện Tiêu chí số 6 về Văn hóa trong Bộ tiêu chí xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao của tỉnh, của Huyện thiệu Hoá giai đoạn 2022 - 2025, Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Xây dựng sân chơi thiếu nhi, lắp đặt các dụng cụ thể thao, vận động thể chất ngoài trời tại các thôn trên địa bàn xã đến năm 2025,với những nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Góp phần chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh thiếu nhi, tạo sân chơi lành mạnh, giao lưu kết nối bổ ích cho thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân ở các khu dân cư.
- Khai thác và sử dụng có hiệu quả khuôn viên Nhà văn hóa và không gian công cộng ở các thôn trên địa bàn toàn xã.
- Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, gương mẫu của cán bộ, Đảng viên, thanh niên tham gia thực hiện các hoạt động, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu nhằm xây dựng cảnh quan, diện mạo trên địa bàn xã.
2. Yêu cầu
- Việc triển khai thực hiện kế hoạch cần tạo được sự đồng thuận, quyết tâm cao trong Ban chỉ đạo; phát huy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, ĐVTN và nêu cao tính tự giác, tự nguyện của nhân dân trong toàn xã.
- Chương trình cần được triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo chỉ tiêu đề ra. Cán bộ, đảng viên, ĐVTN,nhân dân trên địa bàn xã tích cực hưởng ứng, đóng góp xây dựng các công trình.
- Lắp đặt các thiết bị luyện tập dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi vận động thể chất ngoài trời phải đồng bộ, an toàn, đảm bảo chất lượng, phù hợp với điều kiện tự nhiên ngoài trời, dễ sử dụng, đáp ứng cho nhiều lứa tuổi từ thiếu nhi, thanh niên tới người trung tuổi, cao tuổi tới tham gia tập luyện.
- Xây dựng mỗi điểm lắp đặt có ít nhất 05 thiết bị, ưu tiên lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời, ngoài ra có thể kết hợp lắp đặt giữa dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời cùng đồ chơi vận động thể chất ngoài trời (đồ chơi vận động cho trẻ em) và có thể kết hợp xây dựng thêm các hạng mục chỉnh trang khuôn viên Nhà văn hóa như bồn hoa, trồng cây xanh bóng mát, ghế đá, xích đu.
- Hoàn thành xây dựng các điểm lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi vận động thể chất ngoài trời ở tất cả các thôn trên toàn xã trong năm 2025; năm 2022 tập trung hoàn thành ở thôn Trung Thôn, Thôn 1.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Thực trạng
Trong những năm gần đây, trên địa bàn huyện Thiệu Hóa tình trạng trẻ em mắc bệnh tự kỷ, chậm phát triển có chiều hướng tăng cao cùng với đó là nhu cầu được rèn luyện thể dục thể thao của nhân dân, Đáp ứng nhu cầu trên, nhiều xã trên địa bàn huyện đã đồng loạt triển khai mô hình lắp đặt các thiết bị tập luyện thể dục thể thao công cộng phục vụ nhu cầu của người dân, đặc biệt là nhu cầu của đối tượng thanh thiếu nhi có sân chơi, rèn luyện thể chất tránh xa các hoạt động không lạnh mạnh. Mô hình này đã được nhân dân các địa phương đồng tình ủng hộ, thu hút đông đảo người dân và Thanh thiếu nhi tới tham gia luyện tập.
Qua rà soát, đánh giá hiện trạng ở các thôn hiện nay trên địa bàn toàn xã có 7 Nhà văn hóa thôn, có đủ điều kiện lắp đặt khu vui chơi thiếu nhi, lắp đặt các dụng cụ thể thao, vận động thể chất ngoài trời.
2. Chỉ tiêu thực hiện
Xây dựng điểm lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi vận động thể chất ngoài trời tại 07/07 thôn trong toàn xã xong trước tháng 12/2025. Cụ thể:
- Năm 2022:
Xây dựng điểm lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi vận động thể chất ngoài trời tại Thôn Trung Thôn, Thôn 1.
- Năm 2023:
Xây dựng điểm lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi vận động thể chất ngoài trời tại Thôn 2, Vĩnh Xuân, Thôn 6.
- Năm 2024 đến năm 2025:
Xây dựng điểm lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi vận động thể chất ngoài trời tại Thôn Đa Lộc, Vân Điền.
3. Điều kiện và tiêu chí lắp đặt
3.1. Địa điểm lắp đặt:
- Xây dựng, lắp đặt thiết bị tại khuôn viên Nhà văn hóa thôn; nếu Nhà văn hóa không đủ điều kiện thì khảo sát, lắp đặt tại không gian công cộng của thôn.
- Các điểm lắp đặt phải đặt ở nơi có không gian thoáng mát, rộng rãi, thuận tiện đi lại của người dân.
- Điểm lắp đặt không ảnh hưởng đến giao thông và các hoạt động văn hóa khác.
- Là khu vực tập trung người dân đến tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao ngoài trời ở khu dân cư.
3.2. Tiêu chí lắp đặt:
Một số yêu cầu đối với điểm lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi vận động thể chất ngoài trời:
- Có thiết kế phù hợp, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy; phê duyệt của UBND xã.
- Đảm bảo một điểm lắp đặt có ít nhất 05 dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời hoặc kết hợp lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời và đồ chơi vận động thể chất ngoài trời.
- Dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời là các thiết bị như: xà đơn, xà kép, máy đi bộ trên không, xoay co, tập tay vai, lắc hông, máy tập chân, máy tập lưng... Đồ chơi vận động thể chất ngoài trời (đồ chơi vận động cho trẻ em) là các thiết bị như: sân bóng rổ, cầu trượt, thang leo, bập bênh…
- Khuyến khích kết hợp xây dựng thêm các hạng mụctrang trí cảnh quan khác cho Nhà văn hóa như: bồn hoa, cây bóng mát, ghế đá, xích đu.
III. DỰ TOÁN KINH PHÍ XÂY DỰNG
1. Kinh phí xây dựng được chi phí chủ yếu cho các nội dung:
- Mua sắm (gia công, chế tạo) trang thiết bị.
- Thi công nền sân để lắp đặt thiết bị.
Dự toán cho một điểm lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời gồm 05 loại thiết bị như: xà đơn 2 cấp, xà kép, máy đi bộ trên không, xoay co, tập tay vai, lắc hông, máy tập chân, máy tập lưng là: 30 triệu đồng/điểm.
+ Giá tham khảo: xà đơn 2 cấp giá 3 triệu đồng, xà kép giá 3,5 triệu đồng, máy đi bộ trên không 5 triệu đồng, xoay co 3,7 triệu đồng, tập tay vai 3,7 triệu đồng, lắc hông 4,5 triệu đồng, máy tập chân 7 triệu đồng, máy tập lưng 3,5 triệu đồng;
Dự toán cho một điểm lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời kết hợp đồ chơi vận động thể chất ngoài trời gồm 05 loại thiết bị như: xà đơn 2 cấp, xà kép, máy đi bộ trên không, xoay co, tập tay vai, lắc hông, máy tập chân, máy tập lưng, thang leo, cầu trượt, bập bênh là: 45 triệu đồng/điểm.
+ Giá tham khảo: bập bênh giá 5 triệu đồng, cầu trượt giá 13 triệu đồng, thang leo giá 9 triệu đồng.
2. Kinh phí tổ chức thực hiện
- Các đơn vị chủ động vận động sự ủng hộ của con em xa quê và toàn thể cán bộ, Đảng viên, ĐVTN và nhân dân trên địa bàn để xây dựng sân chơi thiếu nhi, lắp đặt các dụng cụ thể thao, vận động thể chất ngoài trời phù hợp với địa bàn mình.
- BCĐ căn cứ vào Quỹ vận động của BCĐ (nếu có) để hỗ trợ một phần kinh phí về các đơn vị.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành viên BCĐ căn cứ vào nhiệm vụ được phân công và kế hoạch này, bám sát địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu rõ mục đích ý nghĩa của sân chơi thiếu nhi, lắp đặt các dụng cụ thể thao, vận động thể chất ngoài trời đến toàn thể nhân dân trong thôn và thường xuyên đôn đốc các đơn vị phụ trách để tổ chức thực hiện theo kế hoạch.
2. Ban Chấp hành Đoàn xã là lực lượng nòng cốt, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo để huy động các nguồn lực tốt nhất trong việc tham mưu cho Đảng ủy, UBND, Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng các điểm lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi vận động thể chất ngoài trời. Tham mưu xây dựng kế hoạch vận động kinh phí của BCĐ cấp xã và công tác hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị thực hiện.
3. UBMTTQ phối hợp với các đoàn thể, công chức văn hóa đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở các khu dân cư, giải thích mục đích, ý nghĩa của công trình, phong trào từ đó tạo được sự đồng thuận của nhân dân và để nhân dân tham gia thực hiện trên tinh thần tự nguyện, tự giác. Biến phong trào trở thành sự lan tỏa, thi đua trong các cộng đồng dân cư.
Nơi nhận:
- Đ/c TV HU phụ trách xã ( để b/c)
- BTV Đảng ủy xã ( để b/c);
- UBND xã (p/h);
- Các thành viên BCĐ ( để thực hiện)
- Lưu.
T/M BCH ĐẢNG UỶ
BÍ THƯ
ĐÃ
Cao Văn Tá

KẾ HOẠCH Xây dựng sân chơi thiếu nhi, lắp đặt các dụng cụ thể thao, vận động thể chất ngoài trời tại các thôn trên địa bàn xã đến năm 2025

Đăng lúc: 21/11/2022 (GMT+7)
100%

ĐẢNG BỘ HUYỆN THIỆU HOÁ
ĐẢNG UỶ XÃ THIỆU GIANG
*
Số - KH/BCH
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Thiệu Giang, ngày tháng 9 năm 2022
KẾ HOẠCH
Xây dựng sân chơi thiếu nhi, lắp đặt các dụng cụ thể thao, vận động thể chất ngoài trời tại các thôn trên địa bàn xã đến năm 2025
Thực hiện Thông báo số 586-TB/HU ngày 14/9/2022 về thông báo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về kế hoạch xây dựng sân chơi thiếu nhi, lắp đặt các dụng cụ thể thao, vận động thể chất ngoài trời tại các thôn, tiểu khu trên địa bàn toàn huyện đến năm 2025.
Để góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã, đặc biệt là xây dựng, hoàn thiện Tiêu chí số 6 về Văn hóa trong Bộ tiêu chí xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao của tỉnh, của Huyện thiệu Hoá giai đoạn 2022 - 2025, Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Xây dựng sân chơi thiếu nhi, lắp đặt các dụng cụ thể thao, vận động thể chất ngoài trời tại các thôn trên địa bàn xã đến năm 2025,với những nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Góp phần chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh thiếu nhi, tạo sân chơi lành mạnh, giao lưu kết nối bổ ích cho thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân ở các khu dân cư.
- Khai thác và sử dụng có hiệu quả khuôn viên Nhà văn hóa và không gian công cộng ở các thôn trên địa bàn toàn xã.
- Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, gương mẫu của cán bộ, Đảng viên, thanh niên tham gia thực hiện các hoạt động, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu nhằm xây dựng cảnh quan, diện mạo trên địa bàn xã.
2. Yêu cầu
- Việc triển khai thực hiện kế hoạch cần tạo được sự đồng thuận, quyết tâm cao trong Ban chỉ đạo; phát huy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, ĐVTN và nêu cao tính tự giác, tự nguyện của nhân dân trong toàn xã.
- Chương trình cần được triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo chỉ tiêu đề ra. Cán bộ, đảng viên, ĐVTN,nhân dân trên địa bàn xã tích cực hưởng ứng, đóng góp xây dựng các công trình.
- Lắp đặt các thiết bị luyện tập dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi vận động thể chất ngoài trời phải đồng bộ, an toàn, đảm bảo chất lượng, phù hợp với điều kiện tự nhiên ngoài trời, dễ sử dụng, đáp ứng cho nhiều lứa tuổi từ thiếu nhi, thanh niên tới người trung tuổi, cao tuổi tới tham gia tập luyện.
- Xây dựng mỗi điểm lắp đặt có ít nhất 05 thiết bị, ưu tiên lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời, ngoài ra có thể kết hợp lắp đặt giữa dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời cùng đồ chơi vận động thể chất ngoài trời (đồ chơi vận động cho trẻ em) và có thể kết hợp xây dựng thêm các hạng mục chỉnh trang khuôn viên Nhà văn hóa như bồn hoa, trồng cây xanh bóng mát, ghế đá, xích đu.
- Hoàn thành xây dựng các điểm lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi vận động thể chất ngoài trời ở tất cả các thôn trên toàn xã trong năm 2025; năm 2022 tập trung hoàn thành ở thôn Trung Thôn, Thôn 1.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Thực trạng
Trong những năm gần đây, trên địa bàn huyện Thiệu Hóa tình trạng trẻ em mắc bệnh tự kỷ, chậm phát triển có chiều hướng tăng cao cùng với đó là nhu cầu được rèn luyện thể dục thể thao của nhân dân, Đáp ứng nhu cầu trên, nhiều xã trên địa bàn huyện đã đồng loạt triển khai mô hình lắp đặt các thiết bị tập luyện thể dục thể thao công cộng phục vụ nhu cầu của người dân, đặc biệt là nhu cầu của đối tượng thanh thiếu nhi có sân chơi, rèn luyện thể chất tránh xa các hoạt động không lạnh mạnh. Mô hình này đã được nhân dân các địa phương đồng tình ủng hộ, thu hút đông đảo người dân và Thanh thiếu nhi tới tham gia luyện tập.
Qua rà soát, đánh giá hiện trạng ở các thôn hiện nay trên địa bàn toàn xã có 7 Nhà văn hóa thôn, có đủ điều kiện lắp đặt khu vui chơi thiếu nhi, lắp đặt các dụng cụ thể thao, vận động thể chất ngoài trời.
2. Chỉ tiêu thực hiện
Xây dựng điểm lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi vận động thể chất ngoài trời tại 07/07 thôn trong toàn xã xong trước tháng 12/2025. Cụ thể:
- Năm 2022:
Xây dựng điểm lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi vận động thể chất ngoài trời tại Thôn Trung Thôn, Thôn 1.
- Năm 2023:
Xây dựng điểm lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi vận động thể chất ngoài trời tại Thôn 2, Vĩnh Xuân, Thôn 6.
- Năm 2024 đến năm 2025:
Xây dựng điểm lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi vận động thể chất ngoài trời tại Thôn Đa Lộc, Vân Điền.
3. Điều kiện và tiêu chí lắp đặt
3.1. Địa điểm lắp đặt:
- Xây dựng, lắp đặt thiết bị tại khuôn viên Nhà văn hóa thôn; nếu Nhà văn hóa không đủ điều kiện thì khảo sát, lắp đặt tại không gian công cộng của thôn.
- Các điểm lắp đặt phải đặt ở nơi có không gian thoáng mát, rộng rãi, thuận tiện đi lại của người dân.
- Điểm lắp đặt không ảnh hưởng đến giao thông và các hoạt động văn hóa khác.
- Là khu vực tập trung người dân đến tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao ngoài trời ở khu dân cư.
3.2. Tiêu chí lắp đặt:
Một số yêu cầu đối với điểm lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi vận động thể chất ngoài trời:
- Có thiết kế phù hợp, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy; phê duyệt của UBND xã.
- Đảm bảo một điểm lắp đặt có ít nhất 05 dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời hoặc kết hợp lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời và đồ chơi vận động thể chất ngoài trời.
- Dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời là các thiết bị như: xà đơn, xà kép, máy đi bộ trên không, xoay co, tập tay vai, lắc hông, máy tập chân, máy tập lưng... Đồ chơi vận động thể chất ngoài trời (đồ chơi vận động cho trẻ em) là các thiết bị như: sân bóng rổ, cầu trượt, thang leo, bập bênh…
- Khuyến khích kết hợp xây dựng thêm các hạng mụctrang trí cảnh quan khác cho Nhà văn hóa như: bồn hoa, cây bóng mát, ghế đá, xích đu.
III. DỰ TOÁN KINH PHÍ XÂY DỰNG
1. Kinh phí xây dựng được chi phí chủ yếu cho các nội dung:
- Mua sắm (gia công, chế tạo) trang thiết bị.
- Thi công nền sân để lắp đặt thiết bị.
Dự toán cho một điểm lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời gồm 05 loại thiết bị như: xà đơn 2 cấp, xà kép, máy đi bộ trên không, xoay co, tập tay vai, lắc hông, máy tập chân, máy tập lưng là: 30 triệu đồng/điểm.
+ Giá tham khảo: xà đơn 2 cấp giá 3 triệu đồng, xà kép giá 3,5 triệu đồng, máy đi bộ trên không 5 triệu đồng, xoay co 3,7 triệu đồng, tập tay vai 3,7 triệu đồng, lắc hông 4,5 triệu đồng, máy tập chân 7 triệu đồng, máy tập lưng 3,5 triệu đồng;
Dự toán cho một điểm lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời kết hợp đồ chơi vận động thể chất ngoài trời gồm 05 loại thiết bị như: xà đơn 2 cấp, xà kép, máy đi bộ trên không, xoay co, tập tay vai, lắc hông, máy tập chân, máy tập lưng, thang leo, cầu trượt, bập bênh là: 45 triệu đồng/điểm.
+ Giá tham khảo: bập bênh giá 5 triệu đồng, cầu trượt giá 13 triệu đồng, thang leo giá 9 triệu đồng.
2. Kinh phí tổ chức thực hiện
- Các đơn vị chủ động vận động sự ủng hộ của con em xa quê và toàn thể cán bộ, Đảng viên, ĐVTN và nhân dân trên địa bàn để xây dựng sân chơi thiếu nhi, lắp đặt các dụng cụ thể thao, vận động thể chất ngoài trời phù hợp với địa bàn mình.
- BCĐ căn cứ vào Quỹ vận động của BCĐ (nếu có) để hỗ trợ một phần kinh phí về các đơn vị.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành viên BCĐ căn cứ vào nhiệm vụ được phân công và kế hoạch này, bám sát địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu rõ mục đích ý nghĩa của sân chơi thiếu nhi, lắp đặt các dụng cụ thể thao, vận động thể chất ngoài trời đến toàn thể nhân dân trong thôn và thường xuyên đôn đốc các đơn vị phụ trách để tổ chức thực hiện theo kế hoạch.
2. Ban Chấp hành Đoàn xã là lực lượng nòng cốt, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo để huy động các nguồn lực tốt nhất trong việc tham mưu cho Đảng ủy, UBND, Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng các điểm lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi vận động thể chất ngoài trời. Tham mưu xây dựng kế hoạch vận động kinh phí của BCĐ cấp xã và công tác hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị thực hiện.
3. UBMTTQ phối hợp với các đoàn thể, công chức văn hóa đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở các khu dân cư, giải thích mục đích, ý nghĩa của công trình, phong trào từ đó tạo được sự đồng thuận của nhân dân và để nhân dân tham gia thực hiện trên tinh thần tự nguyện, tự giác. Biến phong trào trở thành sự lan tỏa, thi đua trong các cộng đồng dân cư.
Nơi nhận:
- Đ/c TV HU phụ trách xã ( để b/c)
- BTV Đảng ủy xã ( để b/c);
- UBND xã (p/h);
- Các thành viên BCĐ ( để thực hiện)
- Lưu.
T/M BCH ĐẢNG UỶ
BÍ THƯ
ĐÃ
Cao Văn Tá

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT